4 Business intelligence utfordringer i jakten på handlingskraft

4 Business intelligence utfordringer i jakten på handlingskraft

Alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, kommersiell sektor eller antall ansatte, kan dra nytte av organisert og koordinert data. Det er ingen hemmelighet at tilgang til pålitelig data kan utnyttes for å forbedre effektiviteten, forenkle beslutningsprosessen og identifisere hindringer som kommer i veien for suksess.
 
Imidlertid har ikke alle selskaper et enkelt enhetlig dataverktøy som kan organisere og analysere data. Ifølge tiårsjubileums-utgaven av Dresner Advisory Service ‘Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study, uttalte mer en halvparten av de spurte virksomhetene at de hadde til hensikt å øke sine budsjetter for business intelligence i 2020.
 
Å ta i bruk et helhetlig data management verktøy kan forbedre bedriftens resultater dramatisk, men bare hvis det blir implementert på riktig måte. Nedenfor går vi gjennom fire av de største utfordringene som selskaper vanligvis står overfor når det gjelder business intelligence, og hvordan de best kan overvinne dem.

Etablere overordnede mål og rapporteringsbehov

Det første steget for å få mest mulig ut av programvaren din er å definere nøyaktig hva du håper på å oppnå. En av de største hindringene for vellykket dataintegrasjon er mangelen på sammenhengende mål og formål. Hvis alle som bruker dataverktøyet har forskjellige forventninger til det, vil ikke resultatene være så vellykket som de ville vært hvis alles mål var samstemt. Samlet sett, skal formålet med et dataverktøy være bedre beslutningsstøtte. Samtidig kan forskjellige avdelinger i et selskap prioritere forskjellige beregninger for å lykkes.
 
Før man tar i bruk et nytt dataverktøy, bør et selskap utvikle og presentere en klar liste over forventninger til hva de håper å få ut av det. Gitt en fullstendig oversikt over bedriftens mål, kan de bedre forstå hvordan deres personlige mål passer inn i den overordnete sammenhengen.

Skape en eneste kilde til sannheten

For å gi relevant og individualisert informasjon til hver enkelt person og avdeling, vil et selskap ofte ta i bruk flere datastyringsverktøy samtidig. I følge Dresner-studien hevdet mer enn halvparten av respondentene at selskapet deres brukte minst tre dataverktøy.
 
Selv om et spesialisert utvalg av dataverktøy kan virke som en god måte å takle flere forskjellige problemer på en gang, kan det å ha for mange distinkte dataverktøy faktisk redusere resultatene og gjøre dataene mindre pålitelige. Jo flere separate dataverktøy som brukes av et enkelt foretak, jo mer sannsynlig er det at det vil være uoverensstemmelser i dataene. Dette fører igjen til mindre tillit til dataene generelt, noe som undergraver effektiviteten.
 
Det beste alternativet er å finne et enkelt dataverktøy som kan dekke alle bedriftens behov, som har konsistente regler og definisjoner som ikke kan endres av hver enkelt bruker.

Skape en samarbeidskultur for handling

Å gi de ansatte tilgang til pålitelig data er dessverre bare halvparten av jobben. Mer enn 70% av de spurte sa at «mangel på bruk» er en av de viktigste måtene å si om et verktøy for business intelligence ikke fungerer effektivt.
 
Det er viktig å sørge for at alle dine ansatte er klar over funksjonene og egenskapene til dataverktøyene som er tilgjengelige. Å sikre at de vet hvordan de skal utnytte din programvare best mulig, gjør at både programvaren og de ansatte kan nå sitt fulle potensiale.
 
For å oppnå dette målet, er et skritt som mange selskaper har tatt, å ansette en Cheif Analytics Officer (CAO) eller Chief Data Officer (CDO), som er hovedansvarlig for å sikre at dataverktøyet blir fullt utnyttet og integrert i selskapets kultur. I undersøkelsen i 2019 sa nesten 30% av de som svarte at de hadde en CAO eller CDO blant de ansatte, hvorav de fleste var ansatt i løpet av de siste tre årene. Organisasjoner som ansetter folk til disse stillingene har en tendens til å ha bedre resultater, da det å ha et kontaktpunkt som ansatte kan forhøre seg om datarelaterte problemer gjør dataverktøyet mye mer tilgengelig for alle.

Samarbeid med en effektiv business intelligence leverandør

Den første, og muligens den viktigste avgjørelsen som skal tas når det gjelder data management, er å velge hvilken business intelligence leverandør å samarbeide med. Ingenting kan sabotere din innsats for å få mer ut av dataene dine enn leverandører som ikke svarer, vanskelig implementering eller mangel på teknisk support.
 
Det kan være en stor risiko å inngå en langsiktig avtale med en leverandør som ikke kan vise til tidligere kunde caser eller omdømme. Når du tar valg med så store konsekvenser for den generelle suksessen og produktiviteten til virksomheten din, er det avgjørende å undersøke hvilke data analytics produkter som har høye rangeringer fra forbrukeranmeldelser og fornøyde kunder. 
 
Markedsrapporter som Dresners 2019 Wisdom of Crowds survey gir en objektiv oversikt over funksjonene til forskjellige dataverktøy. Rapporten avslørte for eksempel at mange av de større kjente dataselskapene fikk score under gjennomsnittet. Dimensional Insight fikk derimot veldig høy score over hele linja, og en perfekt peer-anbefaling.
 
Ikke alle dataløsninger er skapt likt, og ikke alle er utstyrt for å håndtere behovene til alle typer virksomheter. Det riktige dataverktøyet for din bedrift er det som best passer dine individuelle behov og mål.
Hvordan transportindustrien responderer på covid-19 pandemien

Hvordan transportindustrien responderer på covid-19 pandemien

Det er visse produkter som har sett en økende etterspørsel i møte med COVID-19 pandemien. Et eksempel er hermetiske varer, noe som betyr at selskapene som produserer bokser for disse varene har satt opp produksjonen. Like viktig som stedene som produserer bokser, er lastebilene som kjører de fra a til b. Vi skal se på noen av justeringene transportindustrien har måtte gjøre i møte med COVID-19 pandemien.

Effekter på industrien

Transport ble ansett som en kritisk funksjon for samfunnet tidlig under pandemien, og transport av varer er unntatt reiserestriksjonene. Å få viktige varer til destinasjonene er like viktig som varene i seg selv. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. 
 
Tross at Norge gjør det de kan for å holde forsyningslinjer oppe, merker varetransporten både forsinkelser og kanselleringer, og blir berørt gjennom problemer bakover i verdikjeden.
 
For veitransportindustrien var det kanskje litt enklere å tilpasse seg nedstengningen av landet enn for vann- og lufttransport. Lastebilsjåfører kan ha måtte bruke ekstra tid knyttet til visse leveranser, for eksempel ved å måtte ta temperaturen før de kom inn til et anlegg. Andre leveranser krever levering uten kontakt med andre. Uansett reflekterer arbeidet deres en bransjeomfattende utfordring, ikke ulikt hva andre næringer står overfor hvis de prøver å opprettholde virksomheten akkurat nå: transportsektoren må holde sine ansatte friske for å fortsette å gjøre sin del i forsyningskjeden.

Hvordan data kan hjelpe industrien til å tilpasse seg

For noen selskaper er dette en mulighet til å samle data for å hjelpe dem gjennom en mulig neste krise. Andre selskaper har kunnet bruke det de har lært fra tidligere forstyrrelser.
 
Bedrifter som er bundet til kontrakter i bransjer som sliter i disse tider, kan ha vanskeligheter for å gjøre justeringer. Uavhengige entreprenører som kan snu seg raskt, er de som kan dra nytte av fleksibiliteten og hente arbeid hos et selskap som fremdeles trenger å flytte varer. Flere og flere selskaper vil sannsynligvis prøve å diversifisere kundebasen når viruset ikke lenger er en trussel.
 
De beste dataene kan komme fra informasjonen en organisasjon allerede samler inn, bare sett på fra et annet perspektiv. Transportfirmaer samler mange datapunkter, og sporer leveranser fra et punkt til et annet og hvert stopp underveis. Å se på den informasjonen gjennom linsen til en pandemi kan gi noen svar på hvordan man kommer gjennom det som for mange selskaper er en ekstraordinær situasjon.
Hvordan bedrifter kan administrere deres supply chain under COVID-19 pandemien

Hvordan bedrifter kan administrere deres supply chain under COVID-19 pandemien

Selv i de beste tider kan en forstyrrelse i forsyningskjeden koste en organisasjon verdifull tid og penger. I den tiden vi er i nå, gjelder ikke bare konsekvensene for organisasjonen, men også for mennesker som kanskje aldri har hørt begrepet «supply chain» før.
 
Synet av tomme hyller der vanlige gjenstander som toalettpapir vanligvis er på lager, eller nyhetsvideoer som viser mangel på medisinsk utstyr, gjør alle klar over hva som er og hva som ikke er tilgengelig på grunn av COVID-19 pandemien. Noen organisasjoner har gjort tiltak for å forberede seg på en situasjon som denne. Andre var ikke like forutseende. Vi skal se på begge sidene av dette, og hvordan alle kan forberede seg på nye store forstyrrelser.  

Den ideelle posisjonen

Organisasjoner som hadde teknologi for supply chain på plass før pandemien, står bedre stilt enn de som ikke hadde. Ved å ha data tilgjengelig ville det gitt mulighet til å vite hvilke fasiliteter eller andre organisasjoner som ville bli berørt, og hvordan det ville påvirke produktene deres. Mens mulige konkurrenter uten disse dataene ville ha lett etter informasjon for å legge til rette for beslutninger, ville selskapene med dataene allerede vært i gang med å sikre seg materialene de visste de ville trenge.  
 
Et eksempel er innen matkjeder. Ved å ha rask tilgang til data, har det gjort det mulig for bedrifter som nærbutikker å omfordele visse produkter for å unngå overdreven lagring og til å distribuere produktene sine jevnt. 

Det mange organisasjoner står overfor

Ikke alle organisasjoner har en detaljert forståelse av deres supply chain, verken når det gjelder alle stegene i prosessen som er involvert for å få et produkt til det endelige målet, eller hvor alt starter. Det kan være kostbart og ressurskrevende arbeid, og noen selskaper har bare ikke tatt seg tid eller brukt penger på å finne ut av alle detaljene. Som et resultat, kan de ha forventet et problem når visse elementer i forsyningskjeden ble stengt ned, men de har kanskje ikke hatt en klar ide om når eller hvor i forsyningskjeden disse problemene ville oppstå.
 
Selv om de ikke kan kartlegge supply chain informasjonen, er mange selskaper i stand til å vurdere varebeholdningen. Disse dataene kan gi en organisasjon en ide om hva de kan fortsette med, mens de prøver å finne ut av hvor stor forstyrrelse de står overfor og hvordan de kan tette informasjonshull.

Veien videre

Den ideelle supply chain oversikten gir en organisasjon all informasjon de trenger, helt ned til råvarekilden. Imidlertid trenger ikke alle bedrifter å grave så dypt. Det finnes programvare for supply chain som leverer data som for eksempel, leverandører av de fem beste produktene etter inntekt, funksjonene til en lokasjon og alternative lokasjoner som tilbyr det samme. Annen informasjon som for eksempel hvor lang tid det vil ta å flytte operasjoner til en annen lokasjon, er viktig i situasjoner der det primære stedet ikke lenger er i drift.
 
For noen selskaper er det imidlertid for sent å bruke avanserte supply chain data til å overvinne de økonomiske problemene forårsaket av pandemien. De viktigste dataene for dem – så vel som for de fleste i verden – er antall mennesker som er berørt av viruset. Når deres supply chain er intakt igjen, er det på tide å gjøre en innsats for å kartlegge den slik at de er forberedt neste gang en katastrofe rammer. 

Basert på innlegg skrevet av John Sucich, Dimensional Insight

Hvordan Dimensional Insight bidrar under COVID-19 pandemien

Hvordan Dimensional Insight bidrar under COVID-19 pandemien

For å hjelpe helsepersonell til å få en oversikt av deres drift og kapasitet, har Dimensional Insight gitt ut et COVID-19 analytics toolkit. Dette har bidratt til at sykehus og helsesystemer har fått tilgang til KPIer de trenger for å spore og bedre håndtere sine COVID-19 pasienter, så vel som resten av pasientpopulasjonen.

For å kunne mobilisere og møte denne pandemien, er dataene en viktig pekepinn for å forstå hvor ressurser blir brukt og hvor kapasiteten ligger, når nye pasienter kommer inn.

Når det gjelder å benytte dataene, har sykehus som har vært spesielt vellykket, opprettet dashboard og rapporter raskt og ved bruk av lite ressurser. Det har hjulpet til at beslutningstakere raskt har fått tilgang til kritiske data som trengs, for å kunne omsette informasjon til handling. 

Vil du vite mer om hvordan organisasjoner har benyttet data og dashboard under COVID-19 pandemien,
se webinar her.

Under er det gitt et eksempel på et COVID-19 dashboard

Coffee with Diver

Coffee with Diver

Vi har gleden av å presentere en ny serie med webinarer

Hver torsdag morgen kl. 11, i løpet av den tiden det tar å nyte en kopp kaffe, vil eksperter fra Dimensional Insight og våre europeiske partnere presentere viktige funksjoner av ulike temaer for Diver Platform.

Hvert webinar vil begynne med en 10-15 minutters presentasjon,
etterfulgt av 5 minutter Q&A med deltakere.

Det er enkelt å delta!
Det er ikke nødvendig med registering for dette drop-in webinaret. Delta via denne linken: https://zoom.us/j/95458490849

Se agenda for hvilke temaer som vil bli presentert for de 8 første webinarene.

DivePort: Dashboard Design

Det første webinaret heter «DivePort: Dashboard Design» og vil vise frem DIUX,
vår nye design standard for portalløsningen.
 
Dato for webinar: Torsdag 7.mai 2020 kl. 11:00.
Hjemmekontor: Øker det produktiviteten?

Hjemmekontor: Øker det produktiviteten?

Med COVID-19 pandemien har mange selskaper innen forskjellige bransjer flyttet sine ansatte til hjemmekontor, som raskt har blitt den «nye normalen». Mange bedrifter har bekymret seg for produktiviteten til at de ansatte jobber eksternt. Så vi ville undersøke og se hva dataene faktisk viser om fordelene og ulempene ved å jobbe hjemmefra.

Hva dataene viser om å jobbe eksternt

For å gjøre det beste ut av en unik situasjon, viser dataene at å jobbe eksternt faktisk kan føre til større produktivitet og gi selskaper nye muligheter for suksess. For eksempel viser dataene at ansatte ser en økning på 13% i jobbpresentasjoner når de jobber hjemmefra. I tillegg rapporterte 80% av arbeidstakerne reduserte nivåer av stress. Her er en infographic som viser dette og andre datapunkter.

Best practice for å øke produktiviteten eksternt

Når du jobber eksternt, er det selvfølgelig alltid forbedringsmuligheter for å sikre at teamene er samkjørt og jobber så effektivt som mulig. Her er noen gode fremgangsmåter slik at organisasjonen din kan forbedre forretningsresultatene.

Bygg tillit med teamet ditt

Muligheten til å opprettholde et sunt, transparent forhold til dine medarbeidere er viktig av mange grunner. Å bygge tillit på den eksterne arbeidsplassen vil gjøre det lettere for både ledere og team, slik at de kan fokusere på sine egne oppgaver i motsetning til å bekymre seg for å være tilgjengelige hvert minutt.

Den beste måten å håndtere dette på er å sette av en bestemt tid hver dag eller uke for teamsamarbeid og oppfølging. Dette vil gjøre det mulig for alle å rapportere sine prioriterte prosjekter, uttrykke bekymringer og gi tilbakemeldinger. Vi har hatt suksess med dette om morgningene, etter kaffen selvfølgelig. På den måten kan alle starte dagen med et tydelig etablert prosjekt og følge tidsplanen.

Styrken av en detaljert e-post

Uavhengig av omstendigheter er nøkkelen til å jobbe hjemmefra tydelig kommunikasjon med ledere og medarbeidere – og vite nøyaktig hva som forventes av deg. Når du er på kontoret, er det oftere lettere å få svar på spørsmål i forbifarten. Når du jobber eksternt og skriver en e-post, kan du stille alle spørsmålene dine på en organisert måte, på begynnelsen av dagen når du har den personens oppmerksomhet. Dette vil gjøre det lettere for de å komme tilbake til deg og spare personen for leting gjennom innboksen.

På andre siden, kan det å svare på en e-post være like kritisk. Ikke vær bekymret for å overforklare deg når teamet ditt jobber hjemmefra. Dette vil redusere mengden oppfølgingsmail, og gi personen noe å referere tilbake til. Det å bruke litt mer tid på å lage eller svare på e-poster vil resultere i effektive prosjekter som blir fullført riktig første gangen.

Fokuser på resultater, ikke aktivitetssporing

Å måle deg og teamet ditt basert på resultater som prosjekter reflekterer vil ha større betydning enn å administrere utelukkende basert på timer. Når du har et motivert team med et overskudd av prosjekter å gjennomføre, er det viktig at de forstår hvor de skal rette fokuset sitt. Det er kritisk å sette daglige, ukentlige og månedlige mål med tydelig kommunikasjon om hvordan suksessen måles. Når et mål er etablert, blir det lettere å prioritere prosjekter som gir mer effektive resultater.

Hvordan analytics kan hjelpe

Bedrifter som har et pålitelig analyseverktøy som man har tilgang til fra hvor som helst, vil ha et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke har det. Spesielt i en tid der hjemmekontor er oppfordret. Enten du sporer ansattes produktivitet eller måler prosjekt effektivitet, når du har øyeblikkelig tilgang til viktige beregninger, vil bedriften din posisjonere for fremtidig vekst. Ordtaket «det som ikke kan måles, kan ikke styres» er sannere enn noensinne. Å skape handlingsdyktig innsikt ved bruk av analyser, eliminerer den lange prosessen med å grave gjennom bunker med data og konverterer den til lett forståelig og relevant informasjon. Dette gjør det mulig for selskaper å trygt ta faktabaserte beslutninger som de er trygge på – spesielt når du er på farten (eller i dette tilfellet i sitt eget hjem).

Fortiden forutsier fremtiden: Hvordan prediktiv analyse kan hjelpe innen utdanningssektoren

Fortiden forutsier fremtiden: Hvordan prediktiv analyse kan hjelpe innen utdanningssektoren

Det er et ordtak vi alle har hørt i en historieklasse eller et annet sted: De som ikke lærer av fortiden, er dømt til å gjenta den. Denne tankegangen kan også gjelde for data analytics – spesielt når det kommer til prediktiv analyse. Å lære fra tidligere erfaringer er faktisk nøkkelen til å få prediktiv analyse til å fungere.

Dataanalytikere er i stand til å bruke tidligere resultater til å avdekke de mest sannsynlige utfallene i fremtiden. Mange høyskoler og universiteter bruker prediktiv analyse for å redusere frafallet av studenter. La oss ta en titt på hvordan de gjør det, og hvilken informasjon de bruker for å ta de mest informerte beslutningene.

Utfordringene ved frafall

For ulike typer skoler er det ulike typer problemer som påvirker frafall. For noen er det akademisk eller økonomisk – kursene er for vanskelige, og studenten kan ikke opprettholde sine karakterer, eller skolen er for dyr, og studenten tviler på hvorvidt det er verdt bekostningen å fortsette. Men det kan være andre situasjonsfaktorer som spiller inn. Som for eksempel, om en student er det første familiemedlemmet som tar høyere utdanning. Den studenten får kanskje ikke støtte hjemmefra, og dette kan være noe en skole må ta hensyn til.

Men dette vet skolene allerede. Eventuell informasjon som kan få innvirkning på studentens mulighet til å bli på skolen er registrert og samlet inn av institusjoner. Mange høyskoler og universiteter gjennomfører også selv undersøkelser enten i løpet av skolens første uker eller i løpet av sommerferier (eller begge deler). Dette gjøres for å få en følelse av hvordan studentene gjør det og for å kunne måle studentenes trivsel på skolen.

Dataene bak prediktiv analyse

Selv om årsakene til at en skole kan se en økning i frafall kan skyldes forskjellige faktorer fra skole til skole, er det data de alle har til felles når det gjelder å redusere frafallet. De har alle data som kan brukes til å finne ut hvordan de kan få flere studenter til å lykkes med studiene.

For eksempel, Bellarmine University i Kentucky benyttet seg av prediktiv analyse i et forsøk på å redusere frafallet. Vi skal nå se på noen av variablene som skolen brukte i modellen. Den øverste variabelen i modellen var elevers high school GPA, den gir en rask oversikt over studentenes engasjement over flere år med videregående skole. Andre variabler var om studenten var aktiv i sport, og personlig problemer – hvordan studenten følte seg ved ulike kontrollpunkter i løpet av året på Bellarmine. Det var også andre variabler som bosted og forelderens utdanningsnivå, som skolen vurderte, men som ikke endte opp i modellen.

Bellarmine, som enhver skole som jobber med prediktiv modellering, visste at de ikke kunne ta hensyn til hver eneste faktor som kan bidra til at en student slutter. De kunne imidlertid bruke disse viktige faktorene, som historisk har vist seg å indikere frafall, og bruke dem som verktøy sammen med de andre ressursene som er tilgjengelige for å forbedre kommunikasjon og tiltak når det gjelder frafall.

 

Mer enn bare dataene

Det spiller ingen rolle om en skole endrer hele sin teknologiske infrastruktur for å identifisere de studentene som trenger hjelp, hvis skolen faktisk ikke kan hjelpe de. Det må være effektive støttesystemer som gjør at skolen kan gå inn og gjøre en forskjell. Tilpasninger kan selvfølgelig gjøres, men strukturen for støtten må være på plass. En skole kan ikke begynne fra bunnen av med støtte når de er nødt til å gjøre en påvirkning umiddelbart.  

En grunn til at Bellarmine hadde suksess med dataene de brukte, var fordi de også hadde støttesystemer på plass som de visste kunne hjelpe de studentene som ble indentifisert med behov for støtte. Målet for skolens Student Success Center er at studentene skal finne suksess i løpet av deres første år og vedlikeholde det til endt utdanning.

Noen skoler tar reaktive skritt for å forbedre seg. For eksempel, offentlige undersøkelser foretas og skolen anerkjenner at frafalls-tallene er høye, så de setter sammen noe for å løse problemet. De skolene som er mest suksessfulle, er de som er proaktive, og foretar justeringer som vil tilfredsstille undersøkelsene, men som også blir gjort fordi det er en del av skolens visjon, og ikke bare fordi de vil bli fulgt opp på området.  

Prediktiv analyse kan begynne med å se på feiltrinn i fortiden og prøve å fikse dem for fremtiden … men den fremtiden kan innebære å se tilbake til suksessene fra fortiden og prøve å gjenta det som fungerte.

Er du interessert i å lære mer om prediktiv analyse, les mer her

Data Analytics: En løsning for flere bransjer

Data Analytics: En løsning for flere bransjer

Vi lever i en verden full av data. Enorme mengder transaksjoner skjer hver dag og det kan fort bli overveldende med store data mengder. Et data analyseverktøy bidrar til å strukturere dataene og skape nytteverdi fra tallene dine. Analyse er avgjørende for å forstå hvorfor en organisasjon oppfører seg som den gjør og hvor fremtiden din er på vei.  

Alle organisasjoner kan dra nytte av analyse

Data analytics er ikke eksklusivt for kun en bransje, da alle organisasjoner har stor nytteverdi av sine data. For leverandører som selger sine produkter gjennom salgsavdelinger eller store nettverk av forhandlere og distributører, har dataanalyser blitt et sentralt element i deres beslutningsprosess. Mens flere organisasjoner forstår at avanserte analyser kan forandre hvordan virksomheten deres fungerer, har flere enda ikke oppdaget verdien av å utnytte dataanalyse.

Å forbli konkurransedyktig i dagens globale økonomi, er ikke en lett oppgave. Med stigende driftskostnader og store fragmenterte datamengder, har bedrifter utfordringer knyttet til å nå sine mål. Så hvordan skal de håndtere sine utfordringer? Under kan vi se hvordan data analytics viser sin allsidighet i forskjellige bransjer.

Produksjon

Er produsenter oppdatert på dagens teknologi? Med nye fremskritt som automatisering, virtuell virkelighet og additiv produksjon, må produsenter kunne revurdere og overvåke de gamle prosessene og gi plass til det nye. Ved hjelp av bransjespesifikke måleindikatorer kan analyser bidra til å spore den generelle ytelsen til forretningsprosessene dine, og styrke din interne struktur for å analysere effektivitet, kostnad og produktivitet på tvers av KPIer. Med en tilnærming til en grundig dataanalyse og bruk av praktisk erfaring, kan produsenter optimalisere deres supply chain, redusere driftskostnader, kontrollere utgifter, administrere lagerbeholdning og forbedre driftseffektiviteten.

Distribusjon

Distributører står ofte overfor en overflod av data, spesielt data som fokuserer på lagerbeholdningen. Det alle streber etter, er å alltid vite hva som er på lageret, hva det er verdt, og hvor mye det koster å holde det der. Når det gjelder emballasje og distribusjon, hjelper dataene distributører med å opprettholde et konkurransefortrinn, som de trenger for å møte sine marginer og vekstmål. Ved hjelp av en datastyrt tilnærming kan organisasjoner fokusere på å bestemme de sanne kostnadene og oppdage hvordan deres innsikt (eller mangel) kan påvirke lønnsomheten.

Utdanning

Hvordan kan universiteter måle studenters suksess? Med robuste analyseverktøy for høyere utdanning, kan data-dreven innsikt integreres i ulike organisasjonsprosesser. Med et analyseverktøy har du muligheten til å se hvordan studentene dine presterer og lære hvordan du kan forbedre deres studietid, både faglig og personlig. Hvordan? Start med å spørre deg selv hva du vil vite om studentene.

Vil du vite hvordan studentene bruker fritiden sin? Kanskje de har en jobb ved siden av studiene. Eller kanskje de driver med sport. Når du vet hva du leter etter, kan du opprette måleindikatorer som er spesifikke for hver kategori du vil utforske. Informasjon som du vil se nærmere på kan omfatte: kurs, økonomisk hjelp, ekstra kursordninger, osv. Dette vil i sin tur hjelpe din høgskole med studentrekruttering, studentretensjon, studiepoeng, økonomisk rapportering og prediktiv analyse for å identifisere potensielle problemer.

Valget er ditt

Suksess er betinget av tilnærminger for samarbeid som gir klar, handlekraftig innsikt som bygger tillit til brukerne dine. Enten organisasjonen din er fokusert på å øke effektiviteten, redusere kostnadene, optimalisere fortjenesten eller oppnå betydelig vekst, vil suksessen din bestemmes av din evne til å fremskaffe kilder og analysere data.

5 ting du må huske på når du lager dashboards

5 ting du må huske på når du lager dashboards

Organisasjonen din har investert både tid og penger på å samle inn data, og da ønsker man å utvide nytteverdien av innsamlede data. I den tidlige fasen av BI var det vanligvis bare noen få personer i selskapet som forsto og tolket dataene. Men i dag, med bruk av dashboards, er det flere og flere ansatte som har tilgang til dataene og bruker den til å ta bedre beslutninger.

Så hva betyr dette for deg som dashboarddesigner? Det betyr at du sannsynligvis lager dashboards til mer enn bare én person. Ved at det er flere sluttbrukere, kan dashboards som er lagd (som blir brukt eller ikke) påvirke selve avkastningen du finner i dashboardet. Hovedpoenget er at du vil at dine dashboards skal bli forstått av alle sluttbrukerne. Hvordan du kan gjøre dette? Gå tilbake til det grunnleggende og følg disse 5 konseptene.

1. Tenk på brukeren først

Når man tar på seg et nytt prosjekt er det fort gjort å bli revet med av alle detaljer som tilfredsstiller våre egne behov eller imponerer våre sjefer. Men sannheten er at du ville ikke hatt jobben med å lage dashboards hvis ikke sluttbrukeren eksisterte. Så den viktigste oppgaven for deg bør være å tilfredsstille behovene og ønskene til klienten – sluttbrukeren.

2. Hold det enkelt

Selv om «gjør det enkelt» har blitt brukt mye opp gjennom tiden, så er det et konsept som holder standard. Grunnen til at det er så viktig, er at folk har mye å tenke på samtidig. Det er mange distraksjoner både i arbeidsmiljøet og hverdagen. Ved å holde dashboards enkle, hjelper det folk med å forstå informasjonen de ser.

3. Ikke vær redd for åpen plass

Jeg har møtt flere personer som er opptatt av å utnytte all plassen i et oppsett og fylle det med en eller annen form for innhold, uavhengig av design og relevans. Hvis de hadde lest punkt 2, hadde de innsett at et oppsett som er overfylt av objekter kan være forvirrende for brukeren. Det de frykter mest (åpen plass) er faktisk designerens beste venn. En designer bør bruke den åpne plassen rundt det viktigste elementet for å få mest mulig visuell oppmerksomhet til det aktuelle elementet. Ikke være redd for åpen plass; bruk det til din fordel.

4. Merk alt

Å bruke åpen plass til din fordel og holde et enkelt oppsett betyr ikke at du kan forsømme nødvendig informasjon som overskrifter. Du kan ikke anta at sluttbrukeren vet hva et diagram eller graf går ut på. Merk det generelle innholdet med en tittel og merk hvert element ved hjelp av en «nøkkel» for ulike ting som farger, linjetykkelser, mønstre og så videre. Overskrifter trenger ikke å være store – men de må være til stede.

5. Fokuser på mening

Ved å fokusere på å skape et flott dashboard, kan designeren fort glemme den virkelige hensikten med dashboards. Den virkelige hensikten er å gi meningsfull informasjon til sluttbrukeren i form av oversikt av data. Tenk på hvordan en ny bruker vil oppleve å se brukergrensesnittet for et dashboard for første gang. Hvis det er noe i oppsettet som er forvirrende, bruk overskrifter, bilder, størrelse, posisjon – hvilket som helst verktøy for dashboards, for å bli kvitt forvirringen.

Disse 5 konseptene er ganske enkle, men de er viktige å huske på.

Hvordan et mobilt analyseverktøy kan bidra til økt produktivitet

Hvordan et mobilt analyseverktøy kan bidra til økt produktivitet

Dekk og felg grossisten Starco Norge AS valgte å implementere et mobilt analyseverktøy med et mål om å forbedre salgsprosessen.
 
De fusjonerte selskapene Auto Grip AS, InterContact Norway AS, Nord Norsk Dekkimport AS, Terje Vold As og Scan Vest Dekk AS, som nå utgjør Starco, har blitt en av Norges største importør og grossist av dekk og felger. Starco tilbyr nå lokale grossistlagre med dekk og felg spredt rundt over hele Norge. Med et mål om å bli landets ledende og foretrukne leverandør, jobber Starco sine selgere mye ute i felten og tett med kundene sine. Det er derfor viktig for bedriften og deres medarbeidere å kontinuerlig oppdatere seg på nyheter og trender, samt status på kundene. Tidligere benyttet selskapet seg av et system som krevde mye innsikt og navigering for å få tak i informasjon. Dette tok mye tid for selgere og førte til at de ikke hadde oppdatert og relevant informasjon ut i kundemøter.

En felles plattform

Starco anskaffet en mobil løsning for business intelligence og informasjons distribusjon – DiveTab. Ved bruk av DiveTab skapte Starco en felles plattform for sine ansatte, som integrerer flere viktig salgselementer. De har tilgang til et dokument arkiv som inneholder blant annet kampanjer, prislister, produktark og instruksjonsvideoer. De har også integrert nettbutikken og ordre, som gjør det mulig å aksessere og legge inn ordre direkte ute i kundemøter. Når det kommer til business intelligence delen, har Starco tilgang til en rekke rapporter i den mobile løsningen, hvor de enkelt kan dykke ned til underliggende detaljer. Dette gjelder både standardiserte rapporter (laget av administrasjonen) og selvlagde rapporter – self-service (hver selger kan lage skreddersydde rapporter).

Økt produktivitet

Ved å benytte DiveTab, har Starco gitt sine ansatte rask og enkel tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å følge opp kunder og kjøpssyklus. Med tilgang til mobil BI i sanntid kan de være proaktive og handlingsorienterte, basert på oppdaterte data. Sammen med et enkelt grensesnitt bruker dermed Starco mindre tid på systemer og mer tid på salg og kundeoppfølging, som igjen har ført til en økt produktivitet.
Starco har også fokus på data management, og DiveTab bidrar til kvalitetssikring på dette området. DiveTab benytter den nyeste teknologien for å levere rask tilgang og fremragende prosessytelse. Alle forholder seg til en sannhet med faktiske og kvalitetssikre data.

Effektiv distribusjon av informasjon

I bedrifter med mange avdelinger spredt rundt i landet og hvor mange selgere er ute i felten, er det viktig å ha en mobil digital plattform for effektiv distribusjon av informasjon. Starco understreker at digitale verktøy skal støtte opp under salgsprosessen og fjerne tidstyver. Ved å ta i bruk DiveTab, har Starco tilgang til oppdatert og relevant informasjon, samt effektiv og hurtig rapportering.