Det er visse produkter som har sett en økende etterspørsel i møte med COVID-19 pandemien. Et eksempel er hermetiske varer, noe som betyr at selskapene som produserer bokser for disse varene har satt opp produksjonen. Like viktig som stedene som produserer bokser, er lastebilene som kjører de fra a til b. Vi skal se på noen av justeringene transportindustrien har måtte gjøre i møte med COVID-19 pandemien.

Effekter på industrien

Transport ble ansett som en kritisk funksjon for samfunnet tidlig under pandemien, og transport av varer er unntatt reiserestriksjonene. Å få viktige varer til destinasjonene er like viktig som varene i seg selv. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. 
 
Tross at Norge gjør det de kan for å holde forsyningslinjer oppe, merker varetransporten både forsinkelser og kanselleringer, og blir berørt gjennom problemer bakover i verdikjeden.
 
For veitransportindustrien var det kanskje litt enklere å tilpasse seg nedstengningen av landet enn for vann- og lufttransport. Lastebilsjåfører kan ha måtte bruke ekstra tid knyttet til visse leveranser, for eksempel ved å måtte ta temperaturen før de kom inn til et anlegg. Andre leveranser krever levering uten kontakt med andre. Uansett reflekterer arbeidet deres en bransjeomfattende utfordring, ikke ulikt hva andre næringer står overfor hvis de prøver å opprettholde virksomheten akkurat nå: transportsektoren må holde sine ansatte friske for å fortsette å gjøre sin del i forsyningskjeden.

Hvordan data kan hjelpe industrien til å tilpasse seg

For noen selskaper er dette en mulighet til å samle data for å hjelpe dem gjennom en mulig neste krise. Andre selskaper har kunnet bruke det de har lært fra tidligere forstyrrelser.
 
Bedrifter som er bundet til kontrakter i bransjer som sliter i disse tider, kan ha vanskeligheter for å gjøre justeringer. Uavhengige entreprenører som kan snu seg raskt, er de som kan dra nytte av fleksibiliteten og hente arbeid hos et selskap som fremdeles trenger å flytte varer. Flere og flere selskaper vil sannsynligvis prøve å diversifisere kundebasen når viruset ikke lenger er en trussel.
 
De beste dataene kan komme fra informasjonen en organisasjon allerede samler inn, bare sett på fra et annet perspektiv. Transportfirmaer samler mange datapunkter, og sporer leveranser fra et punkt til et annet og hvert stopp underveis. Å se på den informasjonen gjennom linsen til en pandemi kan gi noen svar på hvordan man kommer gjennom det som for mange selskaper er en ekstraordinær situasjon.
Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)