Prediktiv Analyse

Dataene dine kan fortelle mer enn hva som allerede har skjedd. Få innsikt inn i fremtiden med Diver Platform.

Prediktiv analyse, gjort riktig, kan levere innsikt som går langt utover det menneskelige sinns evne og hastighet til å prosessere på egen hånd.

Organisasjoner kan dra fordeler av dette i hele organisasjonen, med store muligheter for bedre utnyttelse av ressurser og proaktivt tilby tjenester til kunder.

Eksempler på prediktiv analyse ved sykehus

Operasjoner

  • Pasientflyt og kapasitet
  • Optimal bemanning, arbeidsflyt og logistikk

Klinisk

  • Redusere gjeninnleggelse
  • Forhindre infeksjoner som stammer fra sykehusoppholdet

Finans

  • Redusere risiko ved å forutse betalinger og fravær

Helse

  • Intervensjoner for kroniske sykdommer og rusmisbruk

Dine forutsetninger er kun like gode som dine data.

Utgangspunktet for prediktiv analyse er solid og pålitelig data. Diver plattformens ETL verktøy, kombinert med en grundig valideringsprosess, kan levere pålitelige data og distribuere effektiv prediktiv analyse.

Dataintegrasjon for maskinlære

Med bare noen få skritt kan du integrere Diver med R, et mye brukt og robust statistisk dataspråk. Ved å bruke R, i kombinasjon med solide og gyldige data, kan du få innsikt i trender, sesongvariasjoner og kontrollprosesser ved bruk av et utvalg statistiske metoder. Med innsikt fra fortiden, kan man gjøre forutsigelser om fremtiden.

Utviklingspartnere

Dimensional Insight utforsker muligheter for å implementere prediktive funksjoner for helseorganisasjoner gjennom Diver. Vi jobber med Ventana Systems, et selskap med dype MIT-røtter og over 30 års erfaring med å levere prediktive løsninger.