Data Analytics for HR

I samarbeid med HR fokus, som har mer enn 10 års erfaring med å utvikle HR løsninger, har vi laget en løsning som både presenterer og analyserer KPIer og nøkkeltall raskt, fleksibelt og enkelt. HR Assistenten har integrasjon til de fleste lønn/personal-systemer i Norden.

Leveres som en sky tjeneste, med standard rapporter og analyser som inneholder over 50 ferdigdefinerte måletall. Måletallene er fordelt på de fire områder innen HR vist under.

KPIer for personalressurser

HTE/FTE beregnes for hver ansatt og måned, og viser arbeidstider omgjort til årsverk eller HTE/FTE. Ressursbruk over tid, f.eks. en rullerende 12 måneders graf, kan analyseres på et valgfritt detaljnivå ved å klikke på hele grafen eller en særskilt måned. Deretter kan man fordele måletallet på en valgfri dimensjon; yrke, arbeidsplass, osv. Det er et standard oppsett for å beregne HTE/FTE, men dette kan tilpasses til hver kundes egen definisjon.

KPIer for fravær

For de aller fleste organisasjoner et sykefravær et viktig område å følge. Sykefraværet beregnes på en konvensjonell måte som brukes av staten, kommuner og andre store organisasjoner. Du kan dykke ned i materialet, ned til en enkelt ansatt eller en gruppe ansatte. Du kan få presentert fravær på ulike måter, f. eks. ved en oversikt over hvordan sykefraværet varier over rullerende 12 måneder, samt en sammenligning mellom de nåværende og foregående rullerende 12 månedene. Du kan også få en mer detaljert analyse, hvor du kan dykke fritt ned til detaljinformasjon.

KPIer for lønnsstruktur

Med vår løsning lages det en transaksjon per måned som viser ansettelse- og lønnsinformasjon for hver ansatt. Dette kaller vi lønnspunktet. Ved hjelp av lønnspunktet er det mulig å følge lønnsutviklingen over en lengre tidsperiode. Lønnsutviklingen kan presenteres på mange ulike måter og variabler, som for eksempel; arbeidsplass, yrkes kode, personal kategori, stilling, kjønn, aldersgruppe mm.

KPIer for personalkostnader

Personalkostnader i form av utbetalt lønn kan presenteres i kroner og fordelsverdier fordelt på alle regnskapsmessige dimensjoner, lønnsarter og tidsperioder.

Klikk for større bilde

Lær mer om HR nøkkeltall og skyløsningen:

52 KPIer for HR

Last ned ferdigdefinerte måletall for HR 

HR Assistenten

Les mer om Diver Platform™ for HR i vårt produktark

Demo Video

Se en kort demo av HR løsningen