Analyseverktøy bygget på Diver Platform

Dimensional Insights pris-vinnende Diver Platform bygger løsninger som hjelper brukere til å få den informasjonen de har behov for i det formatet de ønsker. Få tilgang til plattformen eller løsningene basert på plattformen – velg etter behov.

APPLIKASJONER BYGGET PÅ DIVER PLATFORM

Diver Platforms dataintegrasjon er særdeles enkel å bruke

Diver plattformens Data Management hjelper deg med å løse en utfordring de fleste bedrifter står ovenfor i dag, nemlig å ta den riktige beslutningen når informasjonen din er basert på uoversiktlig data. Kompleksiteten i forretningsvirksomheten i dag resulterer i at organisasjoner ofte bruker mange forskjellige kilder for å fange opp de dataene de har behov for. Å samle dataene i et enkelt handlingsformat er vanskelig, kostbart og tidkrevende, og forhindrer at viktige beslutninger blir gjort i tide. Alt dette endres når du bruker Diver Plattformen.

Diver har fleksibel rapportering og analyse funksjoner som inneholder alle komponentene som trengs, for å implementere og distribuere handlings- og rolle-basert business intelligence i hele organisasjonen. Diver med sine anerkjente løsninger for virksomhetsstyring, gjør dataintegrasjon enkelt. Det gir sluttbrukere en fullstendig innsikt i dataene, slik at du kan omdanne styringsinformasjon til målbare handlinger.

Dataintegrasjon som gir optimal ytelse

Integrator, Dimensional Insights avanserte ETL (Extract, Transform, Load) programvare, integrerer data fra flere ulike kilder og formater. Bearbeidet data blir deretter behandlet av en av to metoder for flerdimensjonal data komprimering:

  • Spectre engine får tilgang til store datamengder i minne ved hjelp av en kolonnebasert database (cBase) struktur. Hver forespørsel er kompilert og utført i minne for optimal ytelse.
  • Model engine bruker Dimensional Insight sin patenterte kryssindekseringsteknologi til å produsere en database designet for rask tilgang til oppsummert informasjon, med de komplette underliggende detaljene alltid tilgjengelig.

En enkelt Diver-applikasjon kan inneholde flere modeller og/eller cBases. Uavhengig av hvilken motor som brukes er Diver unik i sin evne til å tillate brukere å dykke i hvilken som helst retning de ønsker, uten begrensningene for forhåndsinnstilte veivalg eller hierarkiske begrensninger som finnes i konvensjonelle OLAP-verktøy. Dykking er en enkel pek-og-klikk operasjon: Verken SQL-spørsmål, scripting eller programmering er nødvendig for å utforske og analysere data. Dataanalyse og rapportering har aldri vært så enkelt og samtidig kraftfull.

Les mer om Dimensional Insights sitt pris-vinnende business intelligence og analyseverktøy.