Data governance med Measure Factory

Measure Factory er en komponent som automatiserer styring av forretningsregler for å sikre konsistent og enhetlig tolkning av data for alle ansatte, slik at alle jobber med samme versjon av sannheten. Dette bygger tillit og øker effektiviteten.

Hvis du svarer «ja» til noen av spørsmålene under, er Measure Factory riktig for deg.

+

Har du problemer med å integrere data fra ulike data siloer, og krysskoble disse, for å utføre avanserte analyser?

Trenger du å kunne stole på dataene, effektivt bruke og administrere data for å kunne ta fakta-baserte beslutninger?

f

Trenger du konsekvente forretningsregler med definisjoner som er vurdert av fagpersoner?

l

Trenger du å benytte forretningsregler på tvers av organisasjonen for at alle skal ha en felles forståelse av disse?

Measure Factory leverer en enkelt versjon av sannheten

Organisasjoner kjemper ofte for å opprettholde konsekvente definisjoner av data på tvers av avdelinger og steder. Dette fører til nedsatt beslutningsprosess, ettersom du og dine kolleger bruker mer tid på å argumentere for dataens gyldighet i stedet for meningen med dataene.

Measure Factory eliminerer avvik mellom datadefinisjoner ved å bruke forretningsregler og andre metadata, konsekvent på tvers av datakilder. Dette sikrer dataintegritet og standardisering, noe som fører til større tiltro til dataene. En bedre kvalitet i din beslutningsprosess.

Acute ALOS measure definition

References, time frame, more details, definition, business rules

Konsistens gir klarhet

Measure Factory sikrer at samme definisjon av en måleindikator blir brukt hver gang måleindikatoren opprettes. Måleindikatoren er standardisert fra hver kilde dataene hentes fra. Måleindikatoren trenger bare å defineres en gang, deretter kan den benyttes flere ganger på en automatisert måte. Dette gjør at brukere kan benytte seg av data bygget med konsistente og godkjente forretningsregler, i tillegg til at de også har en bedre forståelse av hva tallene representerer.

Integrasjon hjelper til samarbeid

Samarbeid er en viktig del av datastyringen. Du må forstå de tiltakene som er opprettet og hvorfor de er definert slik de er. Samarbeid sikrer at gruppemedlemmene har en felles forståelse og kan stole på dataene.

Derfor er samarbeid en integrert del av Measure Factorys datastyring. Når hver måleindikator opprettes, oppretter Measure Factory automatisk en samarbeidsramme for styringsteamet.

Measure Factory collaboration

Benytt deg av Measure Factory

Hva er «data governance»?

Her er The Data Governance Institute’s definisjon på «data governance»:

Data Governance is a system of decision rights and accountabilities for information-related processes, executed according to agreed-upon models which describe who can take what actions with what information, and when, under what circumstances, using what methods.