Measure Factory Add-on til Diver Platform

Measure Factory er en komponent som automatiserer styring av forretningsregler for å sikre konsistent og enhetlig tolkning av data for alle ansatte, slik at alle jobber med samme “versjon av sannheten”. Measure Factory er løsningen for governance i deres virksomhet.

Har du problemer med å integrere data fra ulike data siloer, og krysskoble disse, for å utføre avanserte analyser?

Trenger du kontinuerlige oppfølging av KPI/ forretningskritiske drivere, som er basert på enhetlige forretningsregler og felles forståelse av disse?

Trenger du pålitelige data og rollebasert tilgang for å ta effektive faktabaserte beslutninger?

Trenger du en felles plattform for en felles tolkning av faktabasert beslutningsdata?

Hvis svaret er “ja” til noen av disse spørsmålene, er Measure Factory riktig for deg.

Measure Factory leverer en enkelt versjon av sannheten

Organisasjoner kjemper ofte for å opprettholde konsekvente definisjoner av data på tvers av avdelinger og steder. Dette fører til nedsatt beslutningsprosess, ettersom du og dine kolleger bruker mer tid på å argumentere for dataens gyldighet i stedet for meningen med dataene.

Measure Factory eliminerer avvik mellom datadefinisjoner ved å bruke forretningsregler og andre metadata, konsekvent på tvers av datakilder. Dette sikrer dataintegritet og standardisering, noe som fører til større tiltro til dataene. En bedre kvalitet i din beslutningsprosess.

Acute ALOS measure definition

References, time frame, more details, definition, business rules

 

Konsistens gir klarhet

Measure Factory sikrer at samme definisjon av en måleindikator blir brukt hver gang måleindikatoren opprettes. Måleindikatoren er standardisert fra hver kilde dataene hentes fra. Måleindikatoren trenger bare å defineres en gang, deretter kan den benyttes flere ganger på en automatisert måte. Dette gjør at brukere kan benytte seg av data bygget med konsistente og godkjente forretningsregler, i tillegg til at de også har en bedre forståelse av hva tallene representerer.

 

Integrasjon hjelper til samarbeid

Samarbeid er en viktig del av datastyringen. Du må forstå de tiltakene som er opprettet og hvorfor de er definert slik de er. Samarbeid sikrer at gruppemedlemmene har en felles forståelse og kan stole på dataene.

Derfor er samarbeid en integrert del av Measure Factorys datastyring. Når hver måleindikator opprettes, oppretter Measure Factory automatisk en samarbeidsramme for styringsteamet.

Measure Factory on a laptop computer

Benytt deg av Measure Factory

Se detaljer