Virksomhetsstyring bygget for forsikring

Utnytt dataanalyser for å optimalisere dine systemer og prosesser

Funksjoner

 • Revisjonsstyring
 • Skaderapportering og analyse
 • Finansiell analyse
 • Hovedbok
 • Identitetsautentisering
 • Markedsanalyse
 • Meaningful use compliance
 • Medlemskaps- og henvisningsanalyse
 • Utbetalingsanalyse
 • Policy analyse
 • Premium distribusjo
 • Forskriftsledelse
 • Refusjonsforvaltning
 • Risikostyring
 • Sikkerhetsoverensstemmelse
 • Prosjektledelse
Analyse bygget for forsikring

Det er ingen tvil om at forsikring er en kompleks industri. Kompleksiteten i forsikring stammer fra det store antallet ulike datakilder for å ta imot pålitelige, rettidige data. Å samle all data i et handlingsformat kan være kostbart, vanskelig og tidkrevende. Dimensional Insight tilbyr en effektiv løsning på slik datastyring: Diver Platform. Vår business intelligence plattform inkluderer data visualisering og eksponering for detaljer i komplekse rapporter, og Diver Platform vil gi deg informasjon for å hjelpe med faktabaserte beslutninger.

Refusjonsforvaltning

Vår business intelligence løsning kan effektivisere den tidkrevende prosessen med refusjonshåndtering. Automatisere refusjonshåndtering med data for å presentere skadedata i et enkelt handlingsformat, rapport eller innsending for refusjon. Det tar også kun sekunder for å kjøre ad-hoc rapporteringsoppgaver, fremskynde prosesser etter størrelsesorden, og gi deg innsikt i dataene dine, samt maksimere effektivitet og produktivitet.

Skaderapportering og analyse

Få tilgang til viktig data og få muligheten til å behandle og administrere skaderapporter i løpet av sekunder. Vår business intelligence løsning inneholder visualiseringsfunksjoner som vil analysere informasjon i sanntid og avdekke detaljer i komplekse rapporter. Diver Platform sørger for at dine systemer og prosesser kjører mer effektivt og produktivt.