Data analytics, governance & management for finans

Vi kjenner din virksomhet.

Funksjoner

  • Enhetlig rapportering – kun EN sannhet i rapportene
  • Lønnsomhetsanalyse
  • Kostnadskontroll
  • Planlegging og prognoser
  • Porteføljestyring
  • Budsjettrapportering
  • Likviditetsoppfølging
  • Fordringer
  • Resultatoppfølging
  • Nøkkeltallsanalyse

Én sannhet

Hver organisasjon drar nytte av oppdatert innsikt i den økonomiske og operasjonelle situasjonen. Det forhindrer ubehagelige overraskelser og gjør det mulig å få mer ut av virksomheten. Tradisjonelle regneark kan være tidkrevende, sikrer ikke datakvaliteten og det kan være utfordrende hvis ansatte jobber med ulike versjoner av sannheten. Vår business intelligence plattform sikrer at alle i organisasjonen jobber med kun én sannhet. Du har muligheten til å kombinere data fra ulike økonomiske, administrative og operasjonelle systemer, som gjør det enkelt å identifisere muligheter og trusler på et tidlig stadium.

Økt lønnsomhet gjennom bedre innsikt

Vår BI-applikasjon, The Diver Platform, gir innsikt i alle bedriftsdataene du trenger og viser informasjonen i tydelige dashboards. Du kan dykke direkte inn i fusjonerte, enhetlige og indekserte data med programvaren. Løsningen gir dermed oppdatert innsikt i de økonomiske tallene, prosessene dine og ytelsen til de ansatte. Du kan se de mest slående trender med et raskt blikk på dashboardet.

Rollebasert tilgjengelighet

Rollebaserte tilganger sikrer at de riktige personene har tilgang til riktig informasjon. Diver gir tilgangskontroll til sensitive data tilpasset til avdeling, rapporteringsstruktur, bruker eller rolle. Del godkjente rapporter og analyser for å sikre at de ansatte har den riktige versjonen av innholdet.