Diver Platform

Datavarehus og forenklet Business Intelligence

På grunn av sitt unike design overgår Diver andre ”data management” software produkter. Divers sin unike metodikk krever ikke den ekstra kostnaden av å opprette et datavarehus eller lisenskostnader knyttet til en underliggende database. Siden Diver Models integrer data fra ulike datakilder, kan brukerne for eksempel sammenligne data samlet fra transaksjonssystemer med informasjon i datavarehus, og eldre datakilder, som eksempelvis regneark og flate filer. Dimensional Insights unike data modell og strategisk bruk av minneteknologi forklarer hvorfor Diver-brukere opplever konsekvent raske responstider, uavhengig av underliggende datakilder.

Opplev hva Diver Platform kan gjøre for deg

Dashboard Funksjoner

 • Dykk ned til ytterligere detaljdata fra hvilken som helst dashboard-indikator
 • Identifiser, definer og utvikle beregninger som oppfyller prosjekt-, avdelings- eller organisatoriske informasjonskrav
 • Raskt utvikle og distribuere dashboards som passer til hver brukers rolle og informasjonskrav
 • Last ned dashboard målinger, diagrammer og data til MS Excel, PowerPoint eller Adobe PDF-dokumenter

Dataintegrasjon

Ekstraksjon, transformasjon og loading (ETL) verktøy gir rask og enkel tilgang til en rekke datakilder:

 • Transaksjons databaser
 • Flate filer
 • ODBC – kompatible databaser
 • Microsoft Excel regneark
 • Web Service
 • Bredt spekter av proprietære dataformater som ERP, EHR og operativsystemer

Kraftig dataanalyse programvare

 • Ingen SQL-queries eller scripting kreves for å utforske og analysere dataene dine
 • Flere klienter: Web-basert, frittstående og MS Excel-tillegg
 • Søk, filtrer, sorter, gruppere og eksportere data fra hvilken som helst klient
 • En rekke diagramtyper og alternativer hjelper deg med å avdekke skjulte trender og mønstre
 • OpenStreetMap, Thunderforest, og Stamen ™ støttes
 • Et rikt sett med innebygde funksjoner, inkludert string, math, statistical, and logical

Admin og Sikkerhet

 • Fleksible autentiseringsalternativer: Own, System, LDAP, og DLCGI
 • Data autorisasjon via tilgangskontroll
 • Flere sikkerhetsnivåer og datakryptering
 • Tilgangskontroll på datamodell eller feltnivå
 • Rollebasert

Legg til Spectre Engine til Diver Platform for økt hastighet og effektivitet

Spectre og cBase – Dimensional Insights komplette kolonnebasert database teknologi gir størst økning i hastighet og effektivitet til funksjoner som er mest brukt av kravstore analytikere. Den viktigste grunnleggende endringen er det nye formatet for den kolonneorientert databasen, som er optimalisert for fokusering mer på søketid enn byggetid. Det nye designet utnytter ny maskinteknologi og ivaretar ny brukeratferd innen dataanalyse.

OVERSIKT OVER SPECTRE MOTOREN

Dimensional Insights Spectre Engine, den nyeste kolonnebaserte databaseteknologien, er designet fra grunnen av til å optimalisere kraftig business intelligence prosesser. Om virksomheten din er innenfor supply chain, varer og tjenester, eller noe annet, gir Spectre-motoren rask, skalerbar og håndterlig business intelligence.

KOLONNEBASERT DATABASE DESIGN
Spectre bruker en «in-memory», «binary-format» kolonnebasert database. Så hva er egentlig kolonnebasert database teknologi, og hva gjør den så rask?

Vanligvis lagrer relasjonsdatabase felt i en «record», som rader i en tabell. Dette er et bra design når du vil hente alle feltene til en «record» hver gang «recorden» er tilgjengelig. Business intelligence trenger imidlertid vanligvis bare å få tilgang til ett eller noen felt i hver «record». For disse søkene er ikke det rad-orienterte designet veldig effektivt.

I det selvindekserende kolonnebaserte database-designet, blir «recordene» splittet opp i stedet for å lagres i en “record”. De sammenfallende feltene for alle «recordene», eller kolonnene i en tabell, blir lagret sammen i blokker i minne. Så hvis du vil utføre kalkuleringer på data, som for eksempel SUM, MAX, MIN, COUNT, eller AVG, vil bare de relevante kolonnene bli tilgjengelig, noe som gjør utregningen veldig rask.

SKALEBART
The Spectre Engine er robust konstruert for krevende business intelligence analyse og gir svært god ytelse.

 • Databasestørrelse

Spectre inneholder ikke separate databaseindekser, slik at diskstørrelsen på den kolonnebaserte cBase er liten i forhold til datamengden. Spectre håndterer store datamengder i en enkelt cBase modell uten begrensninger på filstørrelse, kolonneantall eller antall dimensjoner. Dette minimerer vedlikeholdsoppgaver i deres BI løsninger.

 • «Cache»

«Catched» dykk gir rask respons samtidig som du unngår gamle resultater. Som en «in-memory» data engine besvarer Spectre de fleste spørsmål uten at du trenger tilgang til harddisken. «Cache» resultatene gjenbrukes og eliminerer kostbare disktilgang.

 • Minne

Når Spectre laster deler av en cBase inn i minne, kan den dele cBase over flere Spectre-prosesser. Flere dykk som kjører samtidig for brukere med forskjellig tilgang deler dette minne, og Spectre-prosessen sikrer at hver bruker får de riktige resultatene, uten at det går ut over sikkerheten.

 • «Low per-user overhead»

Spectre gir optimal brukervennlighet med lave kostnader per bruker, det er ingen lineær økning i minne og prosessorbruk ved flere samtidig brukere. Brukerforbindelsen stenges når operasjonen er fullført, og ressurser er ikke viet til inaktive brukersesjoner.

HASTIGHET
Spectre er bygd for hastighet, både for beregninger og bygging, samt har en markant forbedring av responsytelse for klienter og produktiviteten til IT-ansatte.

 • Responsytelse

Spectre Engine-algoritmer optimaliserer responsytelsen for noen av de mest brukte beregningene.
Spectres kalkuleringsmotor kompilerer formler i maskinkode optimalisert for prosessoren og kjøres i maskinkode. Denne optimaliserte design metodikken minimerer beregningstiden, noe som gjør responsytelsen ekstremt rask.

 • Byggetid

Når datamengden din utgjør 500 millioner – 1 milliard rader eller mer, trenger du å minimere byggetiden. Siden Spectre Engine ikke utfører «pre-summarized data» blir byggetidene korte i forhold til datamengden, noe som igjen er med på å få oppdatert data tilgjengelig for brukere raskere og oftere.

EFFEKTIV ADMINISTRASJON
Brukere trenger rask tilgang til informasjon og IT trenger å sikre at de kan administrere og støtte brukerens krav. Diver Platform sammen med Spectre har både Workbench for utviklere og DiveTab for å holde mobile ansatte tilkoblet når de er på farten.

 • Installasjon

Dimensional Insights globale team av business intelligence konsulenter bistår med design, implementering og skreddersyr din applikasjon. Konsulenttjenester gir fleksibilitet til å levere komplette nøkkel-løsninger eller ekstern støtte til ditt interne IT-team. Du kan velge aktuelt servicenivå i mellom, som gir deg kontroll over din applikasjon.

 • Konsolidere datakilder

Bedrifter ser en økning i mengden og mangfoldet av data i ulike formater fra forskjellige plattformer og det økte behovet for å kombinere ulike grensesnitt. Spectre utnytter det nyeste innenfor maskinvare, for eksempel raskere kjernehastigheter og flere kjerner for innebygd parallell prosessering, stort minne, ny disk teknologi (SSD) og avansert kompilatorteknologi. Alt dette øker ytelsen radikalt.

 • Workbench

Workbench, et integrert utviklingsmiljø (IDE), hjelper utviklere å administrere hele back-end prosessen, fra datakilde til portal. Spectre konfigurasjon og script bruker et enkelt tekstbasert scriptspråk, hvilket utviklere har tilgang til og kan redigere med den robuste Workbench-editoren. Scriptspråket er enkelt og kraftig for både bygging og dykk. Workbench gir rask kodeproduksjon med fokus for viktige deler av scriptet, kodeforslag og beskrivende hjelp.

 • DiveTab client

DiveTab-klienten er drevet av Spectre og er en nettbrett-basert mobilteknologi for selvbetjent rapportering og analyse. DiveTab bidrar til effektiv datastyrt beslutninger og distribusjon av dashboard og rapporter. DiveTab bruker Spectres hastighet for rask og sikker rollebasert tilgang til dine data, dokumenter og annen informasjon. Alt sentralisert og distribuert ved synkronisering.

“Løs oppgaver på egne premisser, samt ha kontroll over data fra datakilde til publisering. Jeg har enda ikke sett et verktøy bedre enn Diver løsningen.”

Bjørn Algrøy, Senior Advisor/Business Intelligence, Bring Logistics, Transport