Data Analytics for transportvirksomheter

Funksjoner

 • Driftskostnad
 • Produktivitetsrapportering
 • Salgs- og lønnsomhetsanalyse
 • Sporbarhet
 • Planlegging og prognoser
 • Prosess visualisering og analyse
 • Lønnsomhet per kunde, tjeneste, bil
 • Transit tid
 • Hente og leverings presisjon
 • Ordrepresisjon
 • Antall klager
 • Utnyttelsesanalyse av utstyr
Sikker styring

Diver Platform™ gir deg en helhetlig løsning som sikrer styring på tvers av virksomheten. Dette omfatter løsninger for både strategisk-, taktisk- og operativ styring. Dette inkluderer rapportering av lønnsomhet/likviditet, innsatsfaktorer og kjerneprosesser.

Gevinstrealisering

Applikasjonen kan utvides til å omfatte bruk av løsninger for planlegging og oppfølging av tiltak, inkludert gevinstrealisering. Dette sikrer erfaringsmessig større nytteverdi av løsningen. Gjennom velutprøvd innføringsmetode tilpasses applikasjonen til deres virksomhet, samtidig med oppbygging av intern kompetanse og eierskap til løsningen. Dette reduserer risiko, kostnader og tid for implementering.

Forbedret leveringspresisjon

Utfordringer med leveringspresisjon kan medføre økte kostnader og dårligere kundetilfredshet. Med vår business intelligence programvare kan du dykke ned på detaljerte rapporter og identifisere utfordringene som kan dukke opp. På denne måten kan du handle proaktivt og øke kundetilfredshet ved hjelp av bedre leveringspresisjon.

Økt lønnsomhet gjennom bedre innsikt og kontroll

Transportbransjen blir utfordret til å beholde og styrke lønnsomheten, samt utnytte nye muligheter blant annet gjennom digitalisering. Dette skaper et behov for korrekt og oppdatert informasjon til å støtte kontinuerlige forbedringer. Vår business intelligence plattform inkluderer data visualisering og eksponering av detaljer i komplekse rapporter, slik at du enkelt får den innsikten du trenger for å omgjøre informasjon til handling.

 

Dykk dypt for å optimalisere effektiviteten

Vår business intelligence software gir informasjon som hjelper med å identifisere tidsbruken i transport prosessen. Ta bedre beslutninger med løsninger som optimaliserer prosesser og øker effektiviteten. Få tilgang til en integrert oversikt over sjåførenes timeplan og leveringskapasiteten for å få innsikt og maksimere lønnsomheten.

Minimer ulønnsom nedetid

Planlegg korrigerende og forutsigbart vedlikehold på forhånd for å minimere ulønnsom nedetid. Sørg for at systemer og lastebiler kjører på optimal kapasitet i de mest lønnsomme periodene.

POD

POD (proof of delivery) er en viktig komponent når man styrer bedriftens kontantstrøm. Med Diver, er kompleks rapportering enkelt. Vår software gjør det enkelt å knytte PODs til fakturaer uten et dokumentsystem, slik at du kan fokusere på andre elementer.

Klikk på bildet over for å bla gjennom 5 forskjellige dashboard-eksempler for transport. Eksemplene på transport dashboardene er levert fra Dimensional Insight sin industri partner Zight.
Se en video fra Zight her.