Business intelligence for
transport virksomheter

Funksjoner

 • Driftskostnad
 • Produktivitetsrapportering
 • Salgs- og lønnsomhetsanalyse
 • Sporbarhet
 • Planlegging og prognoser
 • Prosess visualisering og analyse
 • Lønnsomhet per kunde, tjeneste, bil
 • Transit tid
 • Hente og leverings presisjon
 • Ordrepresisjon
 • Antall klager
 • Utnyttelsesanalyse av utstyr

Økt lønnsomhet gjennom bedre innsikt
og kontroll

Transportbransjen blir utfordret til å beholde og styrke lønnsomheten, samt utnytte nye muligheter blant annet gjennom digitalisering. Dette skaper et behov for korrekt og oppdatert informasjon til å støtte kontinuerlige forbedringer.

Business Intelligence (BI) og analyseløsninger gir deg den innsikten du trenger for å omgjøre informasjon til handling. Men for at BI virkelig skal gjøre en forskjell, trenger du en sammenhengende løsning som berører alle områder av transportorganisasjonen din – som Diver Platform™.

Sikker styring

Diver Platform™ gir deg en helhetlig løsning som sikrer styring på tvers av virksomheten. Dette omfatter løsninger for både strategisk-, taktisk- og operativ styring. Dette inkluderer rapportering av lønnsomhet/likviditet, innsatsfaktorer og kjerneprosesser.

Gevinstrealisering

Applikasjonen kan også utvides til å omfatte bruk av løsninger for planlegging og oppfølging av tiltak, inkludert gevinstrealisering. Dette sikrer erfaringsmessig større nytteverdi av løsningen. Gjennom velutprøvd innføringsmetode tilpasses applikasjonen til deres virksomhet, samtidig med oppbygging av intern kompetanse og eierskap til løsningen. Dette reduserer risiko, kostnader og tid for implementering.

Forbedret leveringspresisjon

Utfordringer med leveringspresisjon kan medføre økte kostnader og dårligere kundetilfredshet. Med vår business intelligence programvare kan du dykke ned på detaljerte rapporter og identifisere utfordringene som kan dukke opp. På denne måten kan du handle proaktivt og øke kundetilfredshet ved hjelp av bedre leveringspresisjon.