52 måletall for KPIer og nøkkeltall innen HR

 

Lær deg mer om vår løsning for KPIer innen HR. Vi tilbyr en standardløsning som kan tilpasses etter deres behov.
En løsning som både presenterer og analyserer KPIer og nøkkeltall raskt, fleksibelt og enkelt. Applikasjonen leveres som en sky tjeneste. 
Vi har over 50 måletall for HR, klare til bruk for deres KPIer / nøkkeltall. Last ned en mer detaljert presentasjon av KPIer / nøkkeltall.

 

  • Gratis PDF med 52 måletall for KPIer innen HR
  • Alle måletall kan fordeles på valgfrie dimensjoner, men se hvilke dimensjoner som følger med i standardversjonen
Last ned måletall for KPIer og nøkkeltall innen HR