7 trender som vil forme Business Intelligence i 2016

7 trender som vil forme Business Intelligence i 2016

Business intelligence har kontinuerlig utviklet seg som følge av økende endringer i forbrukeratferd og raske teknologiske fremskritt. Ettersom tiden går, begynner mange store selskaper og mindre bedrifter å innse at business intelligence-verktøy, er viktig fordi det analyserer store mengder data som selskapet har samlet. Dataene er et kritiske for organisasjoner fordi beslutningstakere kan bruke den til å samle inn, analysere og tolke verdifull informasjon, som kan forbedre selskapets resultater og forutse fremtidige trender i markedet. Kort sagt, data er viktig for enhver bedriftsleder som ønsker at deres bedrift skal bli mer kostnadseffektiv. Nedenfor er trender som vi mener vil forme business intelligence i 2016.

 

1. Business intelligence for mobile enheter

Statistikken viser at mer enn halvparten av ledere kommer til å bruke mobile enheter som sin primære virksomhets plattform innen 2016, ifølge Forbes. Etter hvert som flere og flere brukere går over til mobile enheter for å handle, og gjøre forretninger mens de er på farten, vil selskaper som utvikler business intelligence verktøy, måtte utvikle mobilvennlige plattformer. Her må det være et responsivt design ,som er tilgjengelig på flere skjermer og formater. Bedriftsledere vil også ha behov for nye kategorier og beregninger lagt til deres business intelligence plattform, som vil tillate dem å samle data om mobil reklame og annen spesifikk informasjon.

 

2. Mer etterspørsel etter selvbetjente analyser

Tiden hvor business intelligence verktøy bare brukes av en liten gruppe mennesker i IT-avdelingen er over. Ettersom etterspørselen etter business intelligence vokser, vil mange bedrifter søke etter plattformer med selvbetjening av data input. En selvbetjent plattform vil tillate ansatte å få tilgang til bedriftens data og sikkert dele den med andre.

 

3. Verden er overbelastet med data

Visste du at 90% av verdens data har bare blitt laget i løpet av de siste to årene, og bare 1% av det har blitt analysert? Etter hvert som verden blir mer og mer full av data, vil mange bedrifter slite med å fange opp med den eksponentielle mengden data de eier. En overbelastning av data vil også føre til at noen selskaper vil slite med å finne nok dyktige medarbeidere for å tolke dataene. De kan også være usikre på hvilke verktøy og applikasjoner som vil være i stand til å håndtere sine store datasett.

 

4. Viktigheten av ledelse

En annen prognose vi har for 2016 er at etterspørselen etter ledelse vil vokse, spesielt med den økte etterspørselen etter selvbetjent business intelligence. Data Management gir bedriftsledere et rammeverk for å ta strategiske beslutninger. Selskapene vil begynne å innse hvor viktig det er å klargjøre hva styresettet er, siden det å ikke ha det, kan føre til tapte muligheter og ineffektive forretnings prosesser.

 

5. Etterspørsel etter skybasert data vil øke

Cloud analytics hjelper folk å konsumere data og analysere det i et raskere tempo. Mange bedrifter begynner å innse effektiviteten av å bruke skybaserte databaser og vi forventer at denne trenden vil bare vokse sterkere med hvert år.

 

6. Flere verktøy som integrerer data

Data er vanligvis lagret på en sky, fysiske servere og andre lagringsenheter. Siden data kan være lokalisert på flere steder, tror vi at nye selskaper vil begynne å tilby sine tjenester som en bro som vil tillate bedrifter å integrere ulike datakilder. Disse sofistikerte og svært tekniske verktøyene vil hjelpe bedriftsledere å enkelt kunne kombinere den informasjonen de trenger på ett sted.

 

7. Internet of Things (IOT) vil påvirke business intelligence

Internet of Things, er et begrep ,som brukes for å beskrive hvordan vanlige objekter, som er koblet til et nettverk, kan sende og motta data. Den teknologiske utviklingen på dette feltet, vil også påvirke business intelligence. Mobile enheter, nettbrett, smartklokker og andre høyteknologiske enheter har gått fra science fiction til virkelighet i løpet av de siste par tiårene. Alle disse elementene vil tillate bedrifter å samle enda mer data om sine kunder og kjøpevaner.

Utviklingen av Business Intelligence: Finn nye forretningsstrategier for 2016 og inn i fremtiden

Utviklingen av Business Intelligence: Finn nye forretningsstrategier for 2016 og inn i fremtiden

Teknikker og verktøy for Business Intelligence utvikler seg og blir stadig mer effektive på å gi meningsfylte data for bedrifter som de kan ekstrapolere. En av de største hindrene er fortsatt å finne måter å ta komplekse data fra ulike kilder og bringe dem sammen og gjøre dem forståelige. De som utvikler Business Intelligence videre, fortsetter å finne nye metoder, og vi føler vi er i forkant her i Infotool Norge AS.

Med våre løsninger har vi hørt fra mange selskaper om hvordan det har hjulpet dem å konsolidere informasjon fra ulike kilder for enklere og mer raffinerte data. Når vi ser fremover til neste halvdel av 2016 og fremover, men vi kan se noen nye trender utvikler seg i BI-verdenen.

Mange av de ovennevnte trendene er på linje med våre egne oppgaver og mål. Disse trendene passer inn i filosofien om at alle data må organiseres på en måte som er lett å forstå. Jo mer forståelig det blir, jo flere bedrifter som din kan forstå hele bildet av hvordan du presterer. Enda viktigere er at du kan bedre forstå dine kunder.

Her er noen kommende BI- trender å se opp for, og hvordan du kan bruke Business Intelligence-løsninger Infotool til å få disse trendene til å fungere for deg.

 

Bedre styring av data

Information-management.com påpeker at bedre kontroll over BI er en trend å se opp for i de kommende årene. Dette fungerer på et psykologisk plan, så vel når du vurderer bekymringer for sikkerheten rundt å samle eller bruke data du samler inn. Bedre styring av all forretningsdata gir mer selvtillit for hele organisasjonen til å fritt bruke data for å finne svar på de mest kritiske bekymringene virksomheten har der og da.

 

Dataanalyse blir mer visuelt

Som en forlengelse av din forståelse av BI, så blir visuell dataanalyse en annen viktig trend for de neste årene. Vi lever absolutt i en visuell verden, og i en verden der vår tid er ekstrem dyrebar.

Du ønsker åpenbart å hente ut data på så lite tid som mulig for økt effektivitet. Bruk av visuell datanalyse gir deg et fullstendig bilde av hva som skjer i din bedrift uten å måtte gjøre ekstra kompliserte undersøkelser.

Infotool gir deg omfattende visuelle data, slik at du kan se på en side og analysere informasjon hentet fra en rekke databaser. Alt er konsolidert i lett-å-lese diagrammer og grafer.

 

Bedre integrasjon av data

Det å finne måter å samle data fra mange kilder blir eksponentielt bedre. I løpet av de kommende årene, kan du forvente å se selskaper hente mer data fra flere omfattende kilder og samle det til noe enkelt og forståelig med bedre verktøy.

Mange bedrifter arbeider mot bedre programvare som forbedrer BI. Med gode business intelligence-verktøy kan du enkelt ta data fra ulike databaser og kombinere det til noe svært nyttig. Dette er viktig hvis du har fusjonert med et annet selskap, og må legge til data fra nye kilder som for eksempel regneark og ulike databaser.

 

Avanserte analyser som er enklere å forstå

En viktig trend som vil utvikle seg videre i 2016 er at teknologien utvikler seg på en måte slik at personer som ikke er analytikere kan lese mer komplekse data og forstå det på en enkel måte. Det var en gang at du måtte ansette spesialiserte BI-eksperter for å forstå kompliserte data. Når du arbeider med BI i årene som kommer, så vil du begynne å se nye metoder hvor du kan se på en enkelt dashboard og lese tekniske data på måter som de fleste kan definerte og forstå.

Vi jobber hardt for å gjøre alt dette mulig med Infotool med en gang du begynner å bruke vår plattform. Som et resultat, vil du være i stand til å begynne å lage bedre visjoner for fremtiden for din bedrift og hvordan du tilnærmer deg dine kunder.

Er regneark et godt alternativ til KPI-programvare?

Er regneark et godt alternativ til KPI-programvare?

Nøkkelindikatorer er styringsdata som, når de brukes riktig, blir et viktig verktøy for bedrifter. Analyse, fokus på strategisk planlegging og budsjettering øker organisasjonens evne til å lykkes. Likevel har mange bedrifter har dumpet sine KPIer i regneark, og har problemer med å få pålitelig dataanalyse i sanntid som de trenger for å ta viktige beslutninger.

Regneark er rett og slett ikke et godt alternativ til KPI-programvare, og en av de største grunnene er fordi de aller fleste regneark inneholder feil. Ikke bare små feil, men feil som kan koste bedriftene dyrt – og problemene oppstår fordi regnearket er et manipulerbart verktøy, med manuell menneskelig oppføring.

Det er enkelt å endre et regneark, og dette skaper en lav terskel for følgende brukere å endre, legge til og slette opplysninger. Hver enkelt person som behandler regnearket øker sannsynligheten for potensielle feil, og mange gjør endringer slik at dataene passer deres spesielle omstendigheter.

Det opprinnelige, enkle regnearket blir massivt, ofte uoversiktlig, og lever sitt eget liv, og krever mengder av tid bare for å holde det oppdatert. Selv om dataene er feilfrie, noe som er lite sannsynlig, er det ofte foreldet, noe som betyr at eventuelle tiltak kan være helt utenfor målet, fordi situasjonen har allerede endret seg.

Overlappende versjoner vil alltid eksistere i et selskap eller avdelinger med store regneark med mange brukere som utfører endringer. Versjonskontroll kan bli et mareritt, selv med sentral fillagring, og etter hvert som tiden går, blir dataene mer og mer upålitelig.

KPI programvare derimot, holder dataregistrering sentralisert. Med et regneark, må hver avdeling eller enkeltperson tråle seg gjennom fane etter fane av et regneark, og generere flere kolonner, enda en fane eller et annet regneark med en handlingsplan, som da vil måtte innarbeides tilbake til det opprinnelige regnearket. Handlingsplaner er en sentral del av KPI programvare.
Det å opprette KPIer er enkelt med forhåndsbygde skjemaer. Målinger av ytelse mot disse KPIene er gjort uten at noen må lage formler, kart eller navngi celler eller områder, eller skrive inn noen andres data, noe som øker sjansen for flere ytterligere feil i systemet.

I stedet for e-poster som flyr rundt i systemet, med eller uten et vedlagt regneark, vil programvaren sende varsler til sendere for å oppdatere sine verdier og data. De opprinnelige KPIene vil være de man innrapporterer mot, i stedet for en modifisert KPI som kanskje har noe å gjøre med den strategiske planen.

Oversikter som er standard i hele selskapet gjør det lett å få øye på dårlige KPIer, samt avdelinger og personer med gode resultater. Du trenger ikke å vasse gjennom de endeløse listene som uttrykker den enkelte brukers idé om hva regnearkets data trolig sier, og som ikke bare er galt, men tre uker senere enn nødvendig. I stedet vil du ha individuelt bekreftet data i sanntid tilgjengelig når du trenger det.

Når du er i KPI Advisor og sjekker avdelingens ytelse mot planen, kan du legge til notater og sende meldinger for å stille konkrete spørsmål til de enkelte sendere om KPIer med dårlig resultater. Svarene hentes fra meldingssystemet, og med programvaren kan du lage en handlingsplan i systemet for å løse disse tingene. Evnen til å diagnostisere manglende ytelse i sanntid betyr at du kan gripe muligheten til å ta opp og korrigere ting før de blir et problem i det hele tatt.

I liknende situasjoner ved diagnostisering fra et regneark, kan skaden allerede være gjort, og du og din avdeling, eller til og med selskapet havner i problemer.
Analyse i sanntid, riktig data og praktisk analyse av KPIer er mulig med KPI-programvare. Ta steget bort fra regnearket og ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan du kan implementere KPI-programvare i din bedrift.