Industristandarder utvikles hvert år på alle områder i virksomheten etter hvert som nye metoder og teknologier oppstår. Business intelligence har spesielt raske endringer på grunn av tilstrømningen av stadig mer avanserte operasjonelle systemer. Bedrifter i alle størrelser fra lokale kaffebarer til gigantiske selskaper prøver hele tiden å holde tritt med teknologiske innovasjoner i et forsøk på å øke avkastningen på investeringen.

Med mange organisasjoner som konkurrerer om å ta i bruk de nyeste gjennombruddene innen teknologi, dukker det alltid opp nye trender innen business intelligence. Howard Dresner, en av de lendende bransjeanalytikerne innen business intelligence, identifiserer mange av disse trendene i sin utgivelse av Dresner Advisory Services 2021 Self-Service Business Intelligence Market Study. Det er avgjørende at bedrifter holder øye med bransjedataene i stadig utvikling for å bedre forstå de beste strategiene for å maksimere avkastningen.

E-post og virtuelle møter er de mest ønskede metodene for samarbeid

Effektivt samarbeid og teamarbeid har alltid vært sentralt for vellykket forretningsadferd. Organisasjoner klarer imidlertid ofte ikke å utnytte potensialet sitt på grunn av ineffektive eller utdaterte metoder. Bedriftsledere og andre overordnede er ikke alltid i tråd med behovene til sine ansatte, og gir derfor ikke de nødvendige verktøyene for å lykkes. Heldigvis gir 2021 Self-Service Business Intelligence Market Study oss litt innsikt i hva disse behovene kan være.

Ifølge studien rapporterte nesten 80% av brukerne at de brukte e-post konstant eller ofte, mens nærmere 20% av brukerne rapporterte sporadisk bruk. Virtuelle møter var den mest populære samarbeidsformen, med mer enn 70% av brukerne rapporterte konstant eller ofte bruk, og nær 20% rapporterte sporadisk bruk. Som forventet overtok virtuelle møter alle andre former for samarbeid bortsett fra e-post under pandemien, med begge former for samarbeid nå vurdert som «Veldig viktig».

Økningen i popularitet til innebygde samarbeidsfunksjoner er også verdt å undersøke, da det kan være en indikasjon på en økende preferanse for økosystembasert kommunikasjon i motsetning til å benytte flere plattformer. Et spesielt bemerkelsesverdig funn var at organisasjoner som rapporterte «Fullstendig» eller «Noe vellykkede» business intelligence også rapporterte betydelig høyere bruk av innebygde samarbeidsfunksjoner sammenlignet med andre organisasjoner.

Collaborative BI får mer og mer anerkjennelse

Med den ubøyelige utviklingen av teknologi etter hvert år som går, er verdien av samarbeidende BI-funksjoner vitne til en kontinuerlig økning i industrienes anerkjennelse. Ifølge 2021 Self-Service Business Intelligence Market Study, har samarbeidende BI-funksjoner blitt vurdert som «Kritiske» eller «Veldig viktige» av mer enn 70% av respondentene siden 2019, med mer enn 90% av respondentene som vurderer collaborative BI som minimum «Viktig».

Det er også verdt å merke seg at sentimentet mot samarbeidende BI varierer mellom funksjoner, noe som indikerer at de spesifikke behovene til ulike avdelinger og virksomheter kan kreve deres egen unike tilnærming for å sikre at de får mest mulig ut av avkastningen. 2021 Self-Service Business Intelligence Market Study fant at en tredjedel eller flere av respondentene i Operations, R&D og Executive Management vurderte samarbeid som «Kritisk». På tvers av alle avdelingene fant mellom 60% og 90% av respondentene at samarbeidene BI var minst «Veldig viktig».

Studien fant også at den opplevde betydningen av samarbeidende BI korrelerer positivt med størrelsen på organisasjonen. Dette kan være et resultat av de økte tekniske kravene som er nødvendig for å lykkes med å drive et mer komplekst og spredt selskap.

Søke- og navigasjonsfunksjoner er de mest populære kravene

For å sikre at organisasjonen din tilbyr de nødvendige verktøyene for at de ansatte skal lykkes, må du først forså hvilke krav disse verktøyene må oppfylle. Ifølge 2021 Self-Service Business Intelligence Market Study var «søk og navigering etter innhold» og «del innhold og kommentarer» de viktigste BI-samarbeidskravene blant respondentene.

Tilsvarende, for oppfattet betydning, varierer preferansen for ulike samarbeidsfunksjoner også mellom funksjoner. BICC (business intelligence competency center) hadde flest krav over hele linjen, med spesiell interesse uttrykt i «søk og navigering etter innhold», «merk innhold», «del innhold» og «medforfatterinnhold». Ledelsen viste også en stor etterspørsel etter «kommenter innhold» og «del innhold» sammen med «brukerdefinerte grupper».

Lær mer for få mest mulig ut av BI

Som med all viktig og fremvoksende teknologi, må organisasjoner holde et våkent øye med trender innen BI for bedre å forstå hvordan de kan tilpasse seg den utviklende industrien. For å lære mer om hvordan organisasjonen din kan få mest mulig ut av nåværende trender innen BI, sjekk ut – «5 Analytics Trends and How Dimensional Insight Is Helping Customers Respond to Them«. 

Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)