5 hovedpunkter fra BI rapporten 2020: Wisdom of Crowds

5 hovedpunkter fra BI rapporten 2020: Wisdom of Crowds

Markedsundersøkelsen Wisdom of Crowds for Business Intelligence fra 2020 er ute. Den gir et årlig innblikk i viktige trender innen business intelligence (BI) og gir brukernes score på 27 leverandører ved bruk av Dresner Advisory Services ’33-kriterier for leverandørenes performance management system.

For det 11. året presterte Dimensional Insight veldig bra i undersøkelsen, forbedret resultatene fra i fjor noe som ga en perfekt anbefalingsscore. Rapporten hadde flere andre interessante innsikter om business intelligence. Her er de viktigste.

1. Det er rom for innovative teknologier som kan erstatte de gamle

Mens de fleste verktøyene for business intelligence har vært på plass i 5 eller færre år, sier 26% av de spurte at verktøyene deres har vært på plass i 6 år eller mer. Dette antyder at det er rom i markedet for nyere, mer innovative teknologier for å erstatte de gamle hvis teknologien ikke har holdt tritt.

De viktigste årsakene til å erstatte BI-verktøy er funksjonalitet (76%) og modernisering (52%). Kostnader (27%) og bedriftens standarder (20%) er mindre overbevisende årsaker til utskifting.

Gitt at skybaserte verktøy og tjenester representerer hoveddelen av nyere implementeringer, er det en mulighet for flere organisasjoner å dra nytte av fordelene med skyen. Denne teknologien har vært spesielt nyttig for organisasjoner under COVID-19-pandemien, siden mange ansatte har jobbet eksternt.

2. Organisasjonenes suksess med BI kommer tilbake

I 2019 nådde organisasjoner et lavt punkt i hvordan de vurderte suksessen med business intelligence. I 2020 begynner suksessen å komme tilbake, med 32% av organisasjonene som sier at de er «fullstendig vellykkede» med business intelligence mot 28% i 2019. Ytterligere 54% av organisasjonene sier at de er «noe vellykkede» med BI.

Hva er de største bidragsyterne til suksess?

  • Støtte fra toppledelse eller andre BI-mestere (72%)
  • Beslutningskultur (59%)
  • God kommunikasjon mellom utviklere og brukere (59%)
  • Oppfylle forretningsmessige mål (51%)

3. Testet og velprøvd BI er fremdeles på topp

Når det gjelder initiativene og teknologiene som er mest strategiske for business intelligence, har det ikke skjedd mye endringer i løpet av årene om hva som er viktigst. Av de 41 emnene som Dresner Advisory Services studerer, er de som anses som mest strategiske rapportering, dashboards, dataintegrasjon og datavarehus. Lavere prioriteringer er edge computing, robotprosessautomatisering og -analyse, videoanalyse og stemmeanalyse.

4. COVID-19-effekten på business intelligence

Undersøkelsen Wisdom of Crowds fra 2020 ble gjort fra februar til og med april i år. Det betyr at dataene kan gjenspeile noen funn om hvordan bedrifter reagerte på COVID-19 pandemien, men at de kanskje ikke reflekterer effekten fullt ut.

Dresner Advisory Services har samlet noen COVID-19 spesifikke innsikter. Noen av de største pandemirelaterte funnene inkluderer:

  • Brukere indikerer at COVID-19 betydelig påvirker prosjekter og budsjetter.
  • De mest berørte rollene er drift, konsernledelse, markedsføring og finans.
  • Bransjer som er mest berørt inkluderer høyere utdanning, konsulenttjenester, reklame, helsevesen og produksjon.
  • Mellomstore organisasjoner er mest påvirket.

5. Dimensional Insight fortsetter å dominere

For det 11. året på rad fikk Dimensional Insight fremragende brukerresultater i Wisdom of Crowds-rapporten. Selskapet vårt forbedret scorene fra 2019 i de fleste kategorier, som ga en perfekt anbefaling for tredje året.

Rapporten bekrefter at vårt fokus på kundesuksess og sikrer at de ser forbedrede utfall som et resultat av analyser fungerer.

Lær mer

For å lære mer om Wisdom of Crowds-rapporten og se detaljerte brukerrangering på 27 business intelligence-teknologier, kan du laste ned hele rapporten.

4 Business intelligence utfordringer i jakten på handlingskraft

4 Business intelligence utfordringer i jakten på handlingskraft

Alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, kommersiell sektor eller antall ansatte, kan dra nytte av organisert og koordinert data. Det er ingen hemmelighet at tilgang til pålitelig data kan utnyttes for å forbedre effektiviteten, forenkle beslutningsprosessen og identifisere hindringer som kommer i veien for suksess.
 
Imidlertid har ikke alle selskaper et enkelt enhetlig dataverktøy som kan organisere og analysere data. Ifølge tiårsjubileums-utgaven av Dresner Advisory Service ‘Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study, uttalte mer en halvparten av de spurte virksomhetene at de hadde til hensikt å øke sine budsjetter for business intelligence i 2020.
 
Å ta i bruk et helhetlig data management verktøy kan forbedre bedriftens resultater dramatisk, men bare hvis det blir implementert på riktig måte. Nedenfor går vi gjennom fire av de største utfordringene som selskaper vanligvis står overfor når det gjelder business intelligence, og hvordan de best kan overvinne dem.

Etablere overordnede mål og rapporteringsbehov

Det første steget for å få mest mulig ut av programvaren din er å definere nøyaktig hva du håper på å oppnå. En av de største hindringene for vellykket dataintegrasjon er mangelen på sammenhengende mål og formål. Hvis alle som bruker dataverktøyet har forskjellige forventninger til det, vil ikke resultatene være så vellykket som de ville vært hvis alles mål var samstemt. Samlet sett, skal formålet med et dataverktøy være bedre beslutningsstøtte. Samtidig kan forskjellige avdelinger i et selskap prioritere forskjellige beregninger for å lykkes.
 
Før man tar i bruk et nytt dataverktøy, bør et selskap utvikle og presentere en klar liste over forventninger til hva de håper å få ut av det. Gitt en fullstendig oversikt over bedriftens mål, kan de bedre forstå hvordan deres personlige mål passer inn i den overordnete sammenhengen.

Skape en eneste kilde til sannheten

For å gi relevant og individualisert informasjon til hver enkelt person og avdeling, vil et selskap ofte ta i bruk flere datastyringsverktøy samtidig. I følge Dresner-studien hevdet mer enn halvparten av respondentene at selskapet deres brukte minst tre dataverktøy.
 
Selv om et spesialisert utvalg av dataverktøy kan virke som en god måte å takle flere forskjellige problemer på en gang, kan det å ha for mange distinkte dataverktøy faktisk redusere resultatene og gjøre dataene mindre pålitelige. Jo flere separate dataverktøy som brukes av et enkelt foretak, jo mer sannsynlig er det at det vil være uoverensstemmelser i dataene. Dette fører igjen til mindre tillit til dataene generelt, noe som undergraver effektiviteten.
 
Det beste alternativet er å finne et enkelt dataverktøy som kan dekke alle bedriftens behov, som har konsistente regler og definisjoner som ikke kan endres av hver enkelt bruker.

Skape en samarbeidskultur for handling

Å gi de ansatte tilgang til pålitelig data er dessverre bare halvparten av jobben. Mer enn 70% av de spurte sa at «mangel på bruk» er en av de viktigste måtene å si om et verktøy for business intelligence ikke fungerer effektivt.
 
Det er viktig å sørge for at alle dine ansatte er klar over funksjonene og egenskapene til dataverktøyene som er tilgjengelige. Å sikre at de vet hvordan de skal utnytte din programvare best mulig, gjør at både programvaren og de ansatte kan nå sitt fulle potensiale.
 
For å oppnå dette målet, er et skritt som mange selskaper har tatt, å ansette en Cheif Analytics Officer (CAO) eller Chief Data Officer (CDO), som er hovedansvarlig for å sikre at dataverktøyet blir fullt utnyttet og integrert i selskapets kultur. I undersøkelsen i 2019 sa nesten 30% av de som svarte at de hadde en CAO eller CDO blant de ansatte, hvorav de fleste var ansatt i løpet av de siste tre årene. Organisasjoner som ansetter folk til disse stillingene har en tendens til å ha bedre resultater, da det å ha et kontaktpunkt som ansatte kan forhøre seg om datarelaterte problemer gjør dataverktøyet mye mer tilgengelig for alle.

Samarbeid med en effektiv business intelligence leverandør

Den første, og muligens den viktigste avgjørelsen som skal tas når det gjelder data management, er å velge hvilken business intelligence leverandør å samarbeide med. Ingenting kan sabotere din innsats for å få mer ut av dataene dine enn leverandører som ikke svarer, vanskelig implementering eller mangel på teknisk support.
 
Det kan være en stor risiko å inngå en langsiktig avtale med en leverandør som ikke kan vise til tidligere kunde caser eller omdømme. Når du tar valg med så store konsekvenser for den generelle suksessen og produktiviteten til virksomheten din, er det avgjørende å undersøke hvilke data analytics produkter som har høye rangeringer fra forbrukeranmeldelser og fornøyde kunder. 
 
Markedsrapporter som Dresners 2019 Wisdom of Crowds survey gir en objektiv oversikt over funksjonene til forskjellige dataverktøy. Rapporten avslørte for eksempel at mange av de større kjente dataselskapene fikk score under gjennomsnittet. Dimensional Insight fikk derimot veldig høy score over hele linja, og en perfekt peer-anbefaling.
 
Ikke alle dataløsninger er skapt likt, og ikke alle er utstyrt for å håndtere behovene til alle typer virksomheter. Det riktige dataverktøyet for din bedrift er det som best passer dine individuelle behov og mål.