De som utvikler løsninger for lønnsrevisjonen, som vår partner HR Fokus, opplever at det finnes «50 nyanser av lønnsrevisjonen». Små variasjoner som krever stor grad av fleksibilitet for å kunne tilpasse løsningen slik at den passer ulike kunders syn og behov. Dette er variasjoner eller nyanser av samme løsning som har vært til stedet de siste 30 årene.

Den typiske lønnsrevisjonen

En beregnet pott/ forhandlingsrom fordeles ut i henhold til noen ulike prinsipper, garantibeløp, generelle tillegg og individuelle tillegg.
Summen av tilleggene skal tilsvare potten/ forhandlingsrommet.
Forslaget skal senere forankres, godkjennes og sertifiseres.

Digitalisering av lønnsrevisjonen

Alle har i prinsippet stoppet med penn og papir løsninger. De fleste i dag har en Excel-løsning for lønnsrevisjonen.
Noen har også en digital webløsning, men modellen er fortsatt den samme som da man begynte med lønnsrevisjon for 30 år siden.

Lønnsrevisjonen med vurderinger og måloppnåelse

Flere ønsker nå å utvikle prosessen rundt lønnsrevisjonen, slik at den går mot en utviklingssamtale hvor man vurderer og poengsetter vurderte kompetanser og måloppnåelse av ulike prestasjoner og som i neste steg gir lønnsøkning i kroner.

Her er en beskrivelse av denne prosessen:

Denne varianten av lønnsrevisjon med vurderinger og måloppnåelse kan kombineres med avtalens regler om garantilønn m.m.

I trinn 2, oppsummeringsdelen, grupperer du resultatene slik at du ser antall personer og deres lønnssum i hver gruppe. Deretter bestemmer du hvilken økning du skal gjøre for hver gruppe og avtaler at den totale økningen for alle er innenfor rammen av årets lønnsøkning.

Eksempler på hovedgrupper hvor du gjør en vurdering:

  • Profesjonell kompetanse
  • Strategisk kompetanse
  • Personlig kompetanse

Vurdering, summering og ny lønn i kroner basert på vurdering og måloppnåelse. En av fordelene med denne varianten av lønnsrevisjon er at lønnskriteriene kan gjøres tydeligere. Dialogen om vurderingen med den ansatte viser på hvilke områder de kan forbedre seg for å få en bedre lønnsutvikling.

Disse hovedgruppene kan også bestå av flere undergrupper. Andre nøyer seg med vurdering på 2-3 områder, men med samme modell som over.

 

Kilde: HR Fokus

Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)