Ny vurdering av betydningen av data i en nedstengt økonomi

Ny vurdering av betydningen av data i en nedstengt økonomi

COVID-19-pandemien har påvirket hele verdensøkonomien. For noen selskaper har de siste månedene vært en turbulent periode, som de ikke vil kunne komme seg ut av. Andre selskaper prøver imidlertid å finne en vei videre i en situasjon med lite presedens.

I moderne forretningsvirksomhet, har det blitt vanlig for organisasjoner å utnytte historiske data når de skal planlegge fremover. Pandemien har bydd på mange ulike utfordringer, blant annet har mange bedrifter mangel på data som tidligere har kunne blitt brukt til å analysere seg ut av problematiske situasjoner. Vi skal se på hvordan dette har skjedd og hva organisasjoner kan gjøre for å tilpasse seg den nye normalen.

Prøver å finne en vei fremover

Mange forhandlere er avhengige av kundedata for å lykkes. Ved å se på handlemønstre og tidligere resultater, kan selskapene forutsi hvordan salget vil se ut og få en indikasjon på fremtidig prestasjon.

Tross nøye planlegging, har det vært vanskelig for bedrifter å forutse responsen av pandemien. Små bedrifter som har åpnet igjen etter nedstengingen i mars og april, kan se at en truende andre nedstenging kan bli for mye for dem. Andre bedrifter som har klart å holde åpent, opplever at de står overfor et annet problem.

En mangel på data

Rådet om å holde seg hjemme endret måten folk handlet på. Selv om rådene ble opphevet, er det mange som fortsatt ikke har gått tilbake til sine tidligere handlevaner. Dette har endret betydningen av dataene som bedrifter samler inn. I de fleste tilfeller har dette gjort at dataene har mistet mye av sin verdi, siden tidligere resultater ofte brukes til å forutsi fremtidig adferd. Det betyr at selv for selskaper som hadde stor suksess med bruk av data for å forbedre resultatene, nå kan måtte begynne med blanke ark.

Informasjonen som samles inn er ikke nødvendigvis noe annerledes nå enn det var tidligere, men det som har endret seg er betydningen av dataene og prioriteringene bedriftene legger til grunn for å tolke dem. For eksempel, forhandlere har alltid hatt vanskeligheter med å vite om en netthandler er en helt ny kunde eller om det er en som også har handlet i en fysisk butikk. Denne forskjellen spilte ikke så stor rolle tidligere, men nå har det mye mer å si for bedrifter. Nå trenger de en måte å finne ut nøyaktig hvem som kjøper produktene deres.

Hva bedrifter kan gjøre

Det kan være en fordel med dagens situasjon – ved at det tvinger organisasjoner til å se på data på en måte de kanskje ikke gjorde tidligere. Noe som kan åpne opp for nye muligheter for dem. For andre organisasjoner som lå lengre bak med datainnsamling, kan det være en sjanse til å komme seg opp på samme nivå som deres konkurrenter. For i øyeblikket har disse konkurrentene fått et tilbakeslag i bruken av deres data.

Situasjonen i dag vil sannsynligvis tvinge mange selskaper til å evaluere måten de bruker data på. Det er viktig for mange organisasjoner å vurdere dette nøye. Når de er ute etter å kutte kostnader, kan det være fristende å ta en ekstra titt på høye teknologikostander. Da er det viktig at de veier de potensielle langsiktige kostandene mot å miste disse dataene eller de ansatte som vet hvordan de skal tolke disse dataene.

Det store spørsmålet alle selskaper står overfor i hele verden er hva den nærmeste fremtiden vil bringe? Så langt har ingen vært i stand til å gi noen sikkerhet rundt disse dataene.