Hvorfor mangfold er viktig i beslutningsprosesser

Hvorfor mangfold er viktig i beslutningsprosesser

Mangfold er viktig for bedrifter. Ikke bare fordi det er det rette å gjøre, men også fordi det er det smarte å gjøre. Bedrifter med mer mangfoldig personale utmerker seg i beslutningstaking og overgår sine likemenn økonomisk. For mange virker mangfold bra i teorien,...