Hvordan transportindustrien responderer på covid-19 pandemien

Hvordan transportindustrien responderer på covid-19 pandemien

Det er visse produkter som har sett en økende etterspørsel i møte med COVID-19 pandemien. Et eksempel er hermetiske varer, noe som betyr at selskapene som produserer bokser for disse varene har satt opp produksjonen. Like viktig som stedene som produserer bokser, er lastebilene som kjører de fra a til b. Vi skal se på noen av justeringene transportindustrien har måtte gjøre i møte med COVID-19 pandemien.

Effekter på industrien

Transport ble ansett som en kritisk funksjon for samfunnet tidlig under pandemien, og transport av varer er unntatt reiserestriksjonene. Å få viktige varer til destinasjonene er like viktig som varene i seg selv. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. 
 
Tross at Norge gjør det de kan for å holde forsyningslinjer oppe, merker varetransporten både forsinkelser og kanselleringer, og blir berørt gjennom problemer bakover i verdikjeden.
 
For veitransportindustrien var det kanskje litt enklere å tilpasse seg nedstengningen av landet enn for vann- og lufttransport. Lastebilsjåfører kan ha måtte bruke ekstra tid knyttet til visse leveranser, for eksempel ved å måtte ta temperaturen før de kom inn til et anlegg. Andre leveranser krever levering uten kontakt med andre. Uansett reflekterer arbeidet deres en bransjeomfattende utfordring, ikke ulikt hva andre næringer står overfor hvis de prøver å opprettholde virksomheten akkurat nå: transportsektoren må holde sine ansatte friske for å fortsette å gjøre sin del i forsyningskjeden.

Hvordan data kan hjelpe industrien til å tilpasse seg

For noen selskaper er dette en mulighet til å samle data for å hjelpe dem gjennom en mulig neste krise. Andre selskaper har kunnet bruke det de har lært fra tidligere forstyrrelser.
 
Bedrifter som er bundet til kontrakter i bransjer som sliter i disse tider, kan ha vanskeligheter for å gjøre justeringer. Uavhengige entreprenører som kan snu seg raskt, er de som kan dra nytte av fleksibiliteten og hente arbeid hos et selskap som fremdeles trenger å flytte varer. Flere og flere selskaper vil sannsynligvis prøve å diversifisere kundebasen når viruset ikke lenger er en trussel.
 
De beste dataene kan komme fra informasjonen en organisasjon allerede samler inn, bare sett på fra et annet perspektiv. Transportfirmaer samler mange datapunkter, og sporer leveranser fra et punkt til et annet og hvert stopp underveis. Å se på den informasjonen gjennom linsen til en pandemi kan gi noen svar på hvordan man kommer gjennom det som for mange selskaper er en ekstraordinær situasjon.
Hvordan bedrifter kan administrere deres supply chain under COVID-19 pandemien

Hvordan bedrifter kan administrere deres supply chain under COVID-19 pandemien

Selv i de beste tider kan en forstyrrelse i forsyningskjeden koste en organisasjon verdifull tid og penger. I den tiden vi er i nå, gjelder ikke bare konsekvensene for organisasjonen, men også for mennesker som kanskje aldri har hørt begrepet «supply chain» før.
 
Synet av tomme hyller der vanlige gjenstander som toalettpapir vanligvis er på lager, eller nyhetsvideoer som viser mangel på medisinsk utstyr, gjør alle klar over hva som er og hva som ikke er tilgengelig på grunn av COVID-19 pandemien. Noen organisasjoner har gjort tiltak for å forberede seg på en situasjon som denne. Andre var ikke like forutseende. Vi skal se på begge sidene av dette, og hvordan alle kan forberede seg på nye store forstyrrelser.  

Den ideelle posisjonen

Organisasjoner som hadde teknologi for supply chain på plass før pandemien, står bedre stilt enn de som ikke hadde. Ved å ha data tilgjengelig ville det gitt mulighet til å vite hvilke fasiliteter eller andre organisasjoner som ville bli berørt, og hvordan det ville påvirke produktene deres. Mens mulige konkurrenter uten disse dataene ville ha lett etter informasjon for å legge til rette for beslutninger, ville selskapene med dataene allerede vært i gang med å sikre seg materialene de visste de ville trenge.  
 
Et eksempel er innen matkjeder. Ved å ha rask tilgang til data, har det gjort det mulig for bedrifter som nærbutikker å omfordele visse produkter for å unngå overdreven lagring og til å distribuere produktene sine jevnt. 

Det mange organisasjoner står overfor

Ikke alle organisasjoner har en detaljert forståelse av deres supply chain, verken når det gjelder alle stegene i prosessen som er involvert for å få et produkt til det endelige målet, eller hvor alt starter. Det kan være kostbart og ressurskrevende arbeid, og noen selskaper har bare ikke tatt seg tid eller brukt penger på å finne ut av alle detaljene. Som et resultat, kan de ha forventet et problem når visse elementer i forsyningskjeden ble stengt ned, men de har kanskje ikke hatt en klar ide om når eller hvor i forsyningskjeden disse problemene ville oppstå.
 
Selv om de ikke kan kartlegge supply chain informasjonen, er mange selskaper i stand til å vurdere varebeholdningen. Disse dataene kan gi en organisasjon en ide om hva de kan fortsette med, mens de prøver å finne ut av hvor stor forstyrrelse de står overfor og hvordan de kan tette informasjonshull.

Veien videre

Den ideelle supply chain oversikten gir en organisasjon all informasjon de trenger, helt ned til råvarekilden. Imidlertid trenger ikke alle bedrifter å grave så dypt. Det finnes programvare for supply chain som leverer data som for eksempel, leverandører av de fem beste produktene etter inntekt, funksjonene til en lokasjon og alternative lokasjoner som tilbyr det samme. Annen informasjon som for eksempel hvor lang tid det vil ta å flytte operasjoner til en annen lokasjon, er viktig i situasjoner der det primære stedet ikke lenger er i drift.
 
For noen selskaper er det imidlertid for sent å bruke avanserte supply chain data til å overvinne de økonomiske problemene forårsaket av pandemien. De viktigste dataene for dem – så vel som for de fleste i verden – er antall mennesker som er berørt av viruset. Når deres supply chain er intakt igjen, er det på tide å gjøre en innsats for å kartlegge den slik at de er forberedt neste gang en katastrofe rammer. 

Basert på innlegg skrevet av John Sucich, Dimensional Insight

Hvordan Dimensional Insight bidrar under COVID-19 pandemien

Hvordan Dimensional Insight bidrar under COVID-19 pandemien

For å hjelpe helsepersonell til å få en oversikt av deres drift og kapasitet, har Dimensional Insight gitt ut et COVID-19 analytics toolkit. Dette har bidratt til at sykehus og helsesystemer har fått tilgang til KPIer de trenger for å spore og bedre håndtere sine COVID-19 pasienter, så vel som resten av pasientpopulasjonen.

For å kunne mobilisere og møte denne pandemien, er dataene en viktig pekepinn for å forstå hvor ressurser blir brukt og hvor kapasiteten ligger, når nye pasienter kommer inn.

Når det gjelder å benytte dataene, har sykehus som har vært spesielt vellykket, opprettet dashboard og rapporter raskt og ved bruk av lite ressurser. Det har hjulpet til at beslutningstakere raskt har fått tilgang til kritiske data som trengs, for å kunne omsette informasjon til handling. 

Vil du vite mer om hvordan organisasjoner har benyttet data og dashboard under COVID-19 pandemien,
se webinar her.

Under er det gitt et eksempel på et COVID-19 dashboard

Coffee with Diver

Coffee with Diver

Vi har gleden av å presentere en ny serie med webinarer

Hver torsdag morgen kl. 11, i løpet av den tiden det tar å nyte en kopp kaffe, vil eksperter fra Dimensional Insight og våre europeiske partnere presentere viktige funksjoner av ulike temaer for Diver Platform.

Hvert webinar vil begynne med en 10-15 minutters presentasjon,
etterfulgt av 5 minutter Q&A med deltakere.

Det er enkelt å delta!
Det er ikke nødvendig med registering for dette drop-in webinaret. Delta via denne linken: https://zoom.us/j/95458490849

Se agenda for hvilke temaer som vil bli presentert for de 8 første webinarene.

DivePort: Dashboard Design

Det første webinaret heter «DivePort: Dashboard Design» og vil vise frem DIUX,
vår nye design standard for portalløsningen.
 
Dato for webinar: Torsdag 7.mai 2020 kl. 11:00.