Selv i de beste tider kan en forstyrrelse i forsyningskjeden koste en organisasjon verdifull tid og penger. I den tiden vi er i nå, gjelder ikke bare konsekvensene for organisasjonen, men også for mennesker som kanskje aldri har hørt begrepet «supply chain» før.
 
Synet av tomme hyller der vanlige gjenstander som toalettpapir vanligvis er på lager, eller nyhetsvideoer som viser mangel på medisinsk utstyr, gjør alle klar over hva som er og hva som ikke er tilgengelig på grunn av COVID-19 pandemien. Noen organisasjoner har gjort tiltak for å forberede seg på en situasjon som denne. Andre var ikke like forutseende. Vi skal se på begge sidene av dette, og hvordan alle kan forberede seg på nye store forstyrrelser.  

Den ideelle posisjonen

Organisasjoner som hadde teknologi for supply chain på plass før pandemien, står bedre stilt enn de som ikke hadde. Ved å ha data tilgjengelig ville det gitt mulighet til å vite hvilke fasiliteter eller andre organisasjoner som ville bli berørt, og hvordan det ville påvirke produktene deres. Mens mulige konkurrenter uten disse dataene ville ha lett etter informasjon for å legge til rette for beslutninger, ville selskapene med dataene allerede vært i gang med å sikre seg materialene de visste de ville trenge.  
 
Et eksempel er innen matkjeder. Ved å ha rask tilgang til data, har det gjort det mulig for bedrifter som nærbutikker å omfordele visse produkter for å unngå overdreven lagring og til å distribuere produktene sine jevnt. 

Det mange organisasjoner står overfor

Ikke alle organisasjoner har en detaljert forståelse av deres supply chain, verken når det gjelder alle stegene i prosessen som er involvert for å få et produkt til det endelige målet, eller hvor alt starter. Det kan være kostbart og ressurskrevende arbeid, og noen selskaper har bare ikke tatt seg tid eller brukt penger på å finne ut av alle detaljene. Som et resultat, kan de ha forventet et problem når visse elementer i forsyningskjeden ble stengt ned, men de har kanskje ikke hatt en klar ide om når eller hvor i forsyningskjeden disse problemene ville oppstå.
 
Selv om de ikke kan kartlegge supply chain informasjonen, er mange selskaper i stand til å vurdere varebeholdningen. Disse dataene kan gi en organisasjon en ide om hva de kan fortsette med, mens de prøver å finne ut av hvor stor forstyrrelse de står overfor og hvordan de kan tette informasjonshull.

Veien videre

Den ideelle supply chain oversikten gir en organisasjon all informasjon de trenger, helt ned til råvarekilden. Imidlertid trenger ikke alle bedrifter å grave så dypt. Det finnes programvare for supply chain som leverer data som for eksempel, leverandører av de fem beste produktene etter inntekt, funksjonene til en lokasjon og alternative lokasjoner som tilbyr det samme. Annen informasjon som for eksempel hvor lang tid det vil ta å flytte operasjoner til en annen lokasjon, er viktig i situasjoner der det primære stedet ikke lenger er i drift.
 
For noen selskaper er det imidlertid for sent å bruke avanserte supply chain data til å overvinne de økonomiske problemene forårsaket av pandemien. De viktigste dataene for dem – så vel som for de fleste i verden – er antall mennesker som er berørt av viruset. Når deres supply chain er intakt igjen, er det på tide å gjøre en innsats for å kartlegge den slik at de er forberedt neste gang en katastrofe rammer. 

Basert på innlegg skrevet av John Sucich, Dimensional Insight