Hvorfor mangfold er viktig i beslutningsprosesser

Hvorfor mangfold er viktig i beslutningsprosesser

Mangfold er viktig for bedrifter. Ikke bare fordi det er det rette å gjøre, men også fordi det er det smarte å gjøre. Bedrifter med mer mangfoldig personale utmerker seg i beslutningstaking og overgår sine likemenn økonomisk.

For mange virker mangfold bra i teorien, men vanskelig å gjennomføre. Men å ha en mer mangfoldig arbeidsstyrke er verdt innsatsen. Vi skal se på hvordan mangfold kan hjelpe organisasjoner med å fremme en kultur som muliggjør bedre forretningsbeslutninger. Vi skal også se på én ingrediens som er avgjørende for å bygge mangfoldige og gode team.

Mangfold sett i arbeidslivet

I følge McKinsey & Company-undersøkelser har bedrifter i toppkvartilen for kjønnsmangfold 15 % større sannsynlighet for å overgå sine likemenn, og bedrifter i toppkvartilen for etnisk mangfold har 35 % større sannsynlighet for å overgå sine likemenn.
Mens McKinsey-forskere advarer om at korrelasjon ikke er lik årsakssammenheng, mener de at flere forskjellige selskaper er i bedre stand til å:

  • Vinne topptalent
  • Forbedre kundeorienteringen
  • Forbedre ansattes tilfredshet
  • Forbedre beslutningstaking

I tillegg er bedre beslutningstaking nøkkelen til bedre økonomisk avkastning. Ifølge forskning utført av Bain og Co., er beslutningseffektivitet og økonomiske resultater korrelert til et 95 % konfidensnivå. De selskapene som er mest effektive til å ta beslutninger, har økonomisk avkastning nesten 6 % høyere enn andre selskaper.

Betydningen av mangfold i beslutningstaking

Så hva er det med mangfold som gjør det mulig for bedrifter å ta bedre beslutninger? Det har blitt utført mye forskning på dette området, og det ser ut til at selv om homogenitet kan lure folk til å tro at de tar bedre beslutninger (fordi alle er enige med hverandre), vil synspunkter som utfordrer hverandre spisse prestasjonen til teamene.

En Harvard Business Review-artikkel med tittelen «Diverse Teams Feel Less Comfortable – and That’s Why They Perform Better,» understreker dette poenget. Når de diskuterer en studie av beslutningstaking der deltakerne måtte løse et mordmysterium, skriver forfatterne:

On a homogenous team, people readily understand each other and collaboration flows smoothly, giving the sensation of progress. Dealing with outsiders causes friction, which feels counterproductive.

But in this case their judgments were starkly wrong. Among groups where all three original members didn’t already know the correct answer, adding an outsider versus an insider actually doubled their chance of arriving at the correct solution, from 29% to 60%. The work felt harder, but the outcomes were better.

En annen HBR-artikkel, «Why Diverse Teams Are Smarter,» gir noen av grunnene til at et mangfoldig team produserer bedre resultater. Disse årsakene inkluderer:

  • De fokuserer mer på fakta. Dette er fordi de kan granske hverandres handlinger nærmere. De blir mindre forankret i «gruppetenkning», noe som kan gjøre dem blinde for viktig informasjon.
  • De behandler fakta mer nøye. Dette er fordi de vurderer perspektiver til mennesker som tenker annerledes enn de selv gjør.
  • De er mer innovative. Dette er fordi konformitet fraråder innovativ tenkning; ulike perspektiver oppmuntrer til nye måter å se problemer på.

Fra innsikt til handling

Mens mangfold har vist seg å forbedre kvaliteten på beslutningstaking, sliter forskjellige team ofte med å gjennomføre disse beslutningene. Å gå fra innsikt til handling kan være vanskelig, rett og slett fordi, som tidligere nevnt, mindre homogene team føler seg mindre komfortable. Å faktisk gjennomføre disse beslutningene krever ikke bare mangfold, men også inkludering.

Inkludering: Den hemmelige ingrediensen for å stimulere mangfoldige team

Inkludering er drivkraften som fører gode beslutninger til godt utførte handlinger. Faktisk fant en studie av Cloverpop at de mest inkluderende teamene i både beslutningstaking og utførelse overgikk gjennomsnittlig team med 60 %.

Hvordan skiller inkludering seg fra mangfold? I følge Juliet Bourke og Andrea Espedido, som skrev: «Hvorfor inkluderende ledere er bra for organisasjoner, og hvordan man kan bli en«, er inkluderende ledelse «leadership that assures that all team members feel they are treated respectfully and fairly, are valued and sense that they belong, and are confident and inspired.»

Ifølge forfatternes forskning er inkluderende ledere:

  • 17 % mer sannsynlig å rapportere at de gir gode resultater
  • 20 % mer sannsynlig å si at de tar beslutninger av høy kvalitet
  • 29 % større sannsynlighet for å rapportere at de er samarbeidende

De fant også at en forbedring på 10 % i oppfatningen av inkludering på jobb, øker ansattes oppmøte med nesten én dag hvert år.

Hva kan din bedrift gjøre for å ta bedre beslutninger?

Å ta bedre beslutninger krever først en forpliktelse til mangfold. Det krever å bygge team som er alders-, kjønns-, etnisk og geografisk forskjellige. Ifølge Cloverpop-studien tar team som er forskjellige på alle disse områdene bedre forretningsbeslutninger 87 % av tiden.

For det andre trenger team inkluderende ledere som, ifølge Bourke og Espedido, behandler alle rettferdig og respektfullt, verdsetter deres meninger, gir en følelse av tilhørighet og får teammedlemmene til å føle seg psykologisk trygge.

For det tredje må teammedlemmer lytte og vurdere andres meninger. Når det kommer til data og analyse, vil mange si «tallene lyver ikke» og føler at det bare er én tolkning av dataene. Men ser du riktig på tallene? Har du vurdert årsakene til tallene? Kan du grave videre for å finne de grunnleggende årsakene? Sterk datatillit og styring kan hjelpe enormt her, men det hjelper også å vurdere andre synspunkter og komme til en felles konsensus om hva tallene viser og hvordan du bør respondere på det de viser deg.

Konklusjon

Mangfold er viktig. Det samme er inkludering. Dette er avgjørende for å bygge en kultur der ansatte føler seg verdsatt og velkomne, og det gjør dem mer produktive. Det bidrar også til å muliggjøre bedre beslutninger, noe som igjen hjelper den økonomiske prestasjonen til organisasjoner.

Er mangfold vanskelig? Ja. De fleste bedriftsledere vil oppsøke og omgi seg med mennesker som føler og handler slik de gjør. Det kan være vanskelig å gå over til nye måter å finne og rekruttere talenter på, samt bygge interne team. Men er mangfold verdt det? Både fra et menneskelig og et økonomisk synspunkt er svaret absolutt.