For å hjelpe helsepersonell til å få en oversikt av deres drift og kapasitet, har Dimensional Insight gitt ut et COVID-19 analytics toolkit. Dette har bidratt til at sykehus og helsesystemer har fått tilgang til KPIer de trenger for å spore og bedre håndtere sine COVID-19 pasienter, så vel som resten av pasientpopulasjonen.

For å kunne mobilisere og møte denne pandemien, er dataene en viktig pekepinn for å forstå hvor ressurser blir brukt og hvor kapasiteten ligger, når nye pasienter kommer inn.

Når det gjelder å benytte dataene, har sykehus som har vært spesielt vellykket, opprettet dashboard og rapporter raskt og ved bruk av lite ressurser. Det har hjulpet til at beslutningstakere raskt har fått tilgang til kritiske data som trengs, for å kunne omsette informasjon til handling. 

Vil du vite mer om hvordan organisasjoner har benyttet data og dashboard under COVID-19 pandemien,
se webinar her.

Under er det gitt et eksempel på et COVID-19 dashboard

Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)