Markedsundersøkelsen Wisdom of Crowds for Business Intelligence fra 2020 er ute. Den gir et årlig innblikk i viktige trender innen business intelligence (BI) og gir brukernes score på 27 leverandører ved bruk av Dresner Advisory Services ’33-kriterier for leverandørenes performance management system.

For det 11. året presterte Dimensional Insight veldig bra i undersøkelsen, forbedret resultatene fra i fjor noe som ga en perfekt anbefalingsscore. Rapporten hadde flere andre interessante innsikter om business intelligence. Her er de viktigste.

1. Det er rom for innovative teknologier som kan erstatte de gamle

Mens de fleste verktøyene for business intelligence har vært på plass i 5 eller færre år, sier 26% av de spurte at verktøyene deres har vært på plass i 6 år eller mer. Dette antyder at det er rom i markedet for nyere, mer innovative teknologier for å erstatte de gamle hvis teknologien ikke har holdt tritt.

De viktigste årsakene til å erstatte BI-verktøy er funksjonalitet (76%) og modernisering (52%). Kostnader (27%) og bedriftens standarder (20%) er mindre overbevisende årsaker til utskifting.

Gitt at skybaserte verktøy og tjenester representerer hoveddelen av nyere implementeringer, er det en mulighet for flere organisasjoner å dra nytte av fordelene med skyen. Denne teknologien har vært spesielt nyttig for organisasjoner under COVID-19-pandemien, siden mange ansatte har jobbet eksternt.

2. Organisasjonenes suksess med BI kommer tilbake

I 2019 nådde organisasjoner et lavt punkt i hvordan de vurderte suksessen med business intelligence. I 2020 begynner suksessen å komme tilbake, med 32% av organisasjonene som sier at de er «fullstendig vellykkede» med business intelligence mot 28% i 2019. Ytterligere 54% av organisasjonene sier at de er «noe vellykkede» med BI.

Hva er de største bidragsyterne til suksess?

  • Støtte fra toppledelse eller andre BI-mestere (72%)
  • Beslutningskultur (59%)
  • God kommunikasjon mellom utviklere og brukere (59%)
  • Oppfylle forretningsmessige mål (51%)

3. Testet og velprøvd BI er fremdeles på topp

Når det gjelder initiativene og teknologiene som er mest strategiske for business intelligence, har det ikke skjedd mye endringer i løpet av årene om hva som er viktigst. Av de 41 emnene som Dresner Advisory Services studerer, er de som anses som mest strategiske rapportering, dashboards, dataintegrasjon og datavarehus. Lavere prioriteringer er edge computing, robotprosessautomatisering og -analyse, videoanalyse og stemmeanalyse.

4. COVID-19-effekten på business intelligence

Undersøkelsen Wisdom of Crowds fra 2020 ble gjort fra februar til og med april i år. Det betyr at dataene kan gjenspeile noen funn om hvordan bedrifter reagerte på COVID-19 pandemien, men at de kanskje ikke reflekterer effekten fullt ut.

Dresner Advisory Services har samlet noen COVID-19 spesifikke innsikter. Noen av de største pandemirelaterte funnene inkluderer:

  • Brukere indikerer at COVID-19 betydelig påvirker prosjekter og budsjetter.
  • De mest berørte rollene er drift, konsernledelse, markedsføring og finans.
  • Bransjer som er mest berørt inkluderer høyere utdanning, konsulenttjenester, reklame, helsevesen og produksjon.
  • Mellomstore organisasjoner er mest påvirket.

5. Dimensional Insight fortsetter å dominere

For det 11. året på rad fikk Dimensional Insight fremragende brukerresultater i Wisdom of Crowds-rapporten. Selskapet vårt forbedret scorene fra 2019 i de fleste kategorier, som ga en perfekt anbefaling for tredje året.

Rapporten bekrefter at vårt fokus på kundesuksess og sikrer at de ser forbedrede utfall som et resultat av analyser fungerer.

Lær mer

For å lære mer om Wisdom of Crowds-rapporten og se detaljerte brukerrangering på 27 business intelligence-teknologier, kan du laste ned hele rapporten.

Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)