Business intelligence har kontinuerlig utviklet seg som følge av økende endringer i forbrukeratferd og raske teknologiske fremskritt. Ettersom tiden går, begynner mange store selskaper og mindre bedrifter å innse at business intelligence-verktøy, er viktig fordi det analyserer store mengder data som selskapet har samlet. Dataene er et kritiske for organisasjoner fordi beslutningstakere kan bruke den til å samle inn, analysere og tolke verdifull informasjon, som kan forbedre selskapets resultater og forutse fremtidige trender i markedet. Kort sagt, data er viktig for enhver bedriftsleder som ønsker at deres bedrift skal bli mer kostnadseffektiv. Nedenfor er trender som vi mener vil forme business intelligence i 2016.

 

1. Business intelligence for mobile enheter

Statistikken viser at mer enn halvparten av ledere kommer til å bruke mobile enheter som sin primære virksomhets plattform innen 2016, ifølge Forbes. Etter hvert som flere og flere brukere går over til mobile enheter for å handle, og gjøre forretninger mens de er på farten, vil selskaper som utvikler business intelligence verktøy, måtte utvikle mobilvennlige plattformer. Her må det være et responsivt design ,som er tilgjengelig på flere skjermer og formater. Bedriftsledere vil også ha behov for nye kategorier og beregninger lagt til deres business intelligence plattform, som vil tillate dem å samle data om mobil reklame og annen spesifikk informasjon.

 

2. Mer etterspørsel etter selvbetjente analyser

Tiden hvor business intelligence verktøy bare brukes av en liten gruppe mennesker i IT-avdelingen er over. Ettersom etterspørselen etter business intelligence vokser, vil mange bedrifter søke etter plattformer med selvbetjening av data input. En selvbetjent plattform vil tillate ansatte å få tilgang til bedriftens data og sikkert dele den med andre.

 

3. Verden er overbelastet med data

Visste du at 90% av verdens data har bare blitt laget i løpet av de siste to årene, og bare 1% av det har blitt analysert? Etter hvert som verden blir mer og mer full av data, vil mange bedrifter slite med å fange opp med den eksponentielle mengden data de eier. En overbelastning av data vil også føre til at noen selskaper vil slite med å finne nok dyktige medarbeidere for å tolke dataene. De kan også være usikre på hvilke verktøy og applikasjoner som vil være i stand til å håndtere sine store datasett.

 

4. Viktigheten av ledelse

En annen prognose vi har for 2016 er at etterspørselen etter ledelse vil vokse, spesielt med den økte etterspørselen etter selvbetjent business intelligence. Data Management gir bedriftsledere et rammeverk for å ta strategiske beslutninger. Selskapene vil begynne å innse hvor viktig det er å klargjøre hva styresettet er, siden det å ikke ha det, kan føre til tapte muligheter og ineffektive forretnings prosesser.

 

5. Etterspørsel etter skybasert data vil øke

Cloud analytics hjelper folk å konsumere data og analysere det i et raskere tempo. Mange bedrifter begynner å innse effektiviteten av å bruke skybaserte databaser og vi forventer at denne trenden vil bare vokse sterkere med hvert år.

 

6. Flere verktøy som integrerer data

Data er vanligvis lagret på en sky, fysiske servere og andre lagringsenheter. Siden data kan være lokalisert på flere steder, tror vi at nye selskaper vil begynne å tilby sine tjenester som en bro som vil tillate bedrifter å integrere ulike datakilder. Disse sofistikerte og svært tekniske verktøyene vil hjelpe bedriftsledere å enkelt kunne kombinere den informasjonen de trenger på ett sted.

 

7. Internet of Things (IOT) vil påvirke business intelligence

Internet of Things, er et begrep ,som brukes for å beskrive hvordan vanlige objekter, som er koblet til et nettverk, kan sende og motta data. Den teknologiske utviklingen på dette feltet, vil også påvirke business intelligence. Mobile enheter, nettbrett, smartklokker og andre høyteknologiske enheter har gått fra science fiction til virkelighet i løpet av de siste par tiårene. Alle disse elementene vil tillate bedrifter å samle enda mer data om sine kunder og kjøpevaner.