Uten nøyaktige data, kan ikke bedrifter ta viktige beslutninger – men en like stor bekymring er å ha for mye data og ikke klarer å behandle alt riktig. Utviklere og bedriftsledere kan begge slite med mengden av data ,spredning og mangel på meningsfull analyse av informasjonen.

Statistikken om at «90 prosent av verdens data har blitt opprettet i løpet av de siste to årene» er ofte diskutert uten å ha konkrete løsninger for hvordan man kan analysere alt. Nå har Dimensional Insight innført WorkBench | Spectre, neste generasjons dataanalyse laget spesielt for fart og store mengder dataanalyse.

Workbench | Spectre lar brukere få tilgang til informasjon raskt og lar IT administrere og støtte brukerens behov.

  • Det er skalerbart, slik at du kan håndtere litt eller mye data avhengig av dine umiddelbare behov.
  • Det forbedrerhastigheten påDrill down funksjoner og analyser
  • Det er merhåndterlig, slik at dukan byggeet funksjonsrikt, sentralt brukermiljøraskereogmedfærre ressurser.

Spectre, som er motoren i programvaren, bruker kolonne-databaseteknologi for å forbedre sin responstid. Hvorfor er kolonnedatabaser raskere? I et kolonneformat kan dataelementer nås i en haug eller gruppe, snarere enn ved at det ligger rad for rad. En kolonnedatabase kan også bli komprimert med en metode som tillater raskere beregninger, slik at det beveger seg med presisjon og hastighet.

Hva med Workbench biten? Workbench er det visuelle miljøet som hjelper deg og ditt utviklingsteam til å styre prosjekter og data fra en sentral hub. Du kan teste og visuelt inspisere dataflyten samt administrere hele back-end på ett sted. Workbench inkorporerer et sentralt register, slik at utviklere enklere kan gjenbruke elementer fra tidligere prosjekter; dette gir også raskere og enklere utvikling.

Skalerbart

Spectre må være i stand til å svare på databasespørringer raskt, uansett hvor mange brukere du legger til. Fordi Spectre er designet som en in-memory datamotor, trenger den ikke å gå tilbake til harddisken for de fleste spørringene, noe som gjør det raskere.

Hvis du ser på Spectre i forhold til andre, klassiske datamotorer, er det enklere å administrere brukerne, slik at inaktive brukere ikke stjeler ressurser. Dette betyr at flere personer kan være på systemet på én gang. Dette, sammen med den hastigheten som kolonne-design tillater, kan du få tilgang til og analysere en mengde data med høy effektivitet.

«Spectre ga oss en sjanse til å treffe mange gamle aksiomer -. Det er en annen motor, fra designet fra grunnen av og opp. Vi var i stand til å forenkle noen prosesser en hel del, forbedre ytelsen i andre, og generelt designe en motor som er optimalisert for nyere maskinvare og praktiske analyser» forklarte Spectres hovedutvikler, Jamie Clark.

Lett å administrere

Det er ikke en stor læringskurve for å bruke Spectre.

Spectre er også svært fleksibel fordi det gir deg flere steder å definere parametere og unngå å duplisere koder.

Ved hjelp av Workbench kan utviklere få tilgang til og redigere skript på rappen. Den integrerte redigeringen påpeker syntaksfeil, viser deg viktige deler av skriptet, og gir deg til og med forslag til kode.

Raskt

Hvis du sammenligner Spectre med vår klassiske data motor, vil du se at det er raskere på:

  • Oppbygging
  • Gruppering
  • Tidsserier
  • Multitab
  • Dimcount
  • Multimodel

Dette gjelder selv om du bruker mer enn én om gangen.

«De største inntrykkene fra utviklere vil trolig komme når vi viser dem noen av de avanserte beregningene som Spectre kan gjøre «on-the-fly», eller ved å se noen spørringer gå fra å ta 3 minutter til bare 3 sekunder, «sa Clark.