Dette innlegge vil presentere to måter for hvordan et business intelligence verktøy kan forenkle komplekse problemstillinger.

Automatisere gjentatte analytiske prosesser

En viktig komponent for effektiv supply chain management, er å aktivt spore viktig lageromsetning og salgsprognose beregninger. Disse type beregninger omfatter gjentatt bruk av lignende analytiske prosesser. Uten et riktig business intelligence verktøy, kan dette innebære å ofre utallige timer til å behandle data for å komme fram til de nødvendige beregninger. Dette problemet forverres ettersom kompleksiteten i en supply chain øker. Et business intelligence verktøy kan effektivisere denne prosessen ved å automatisere databehandlingen. Administratorer kan sette opp automatiske oversikter som sikrer at viktige beslutningstakere får tilgang til den informasjonen de trenger uten tidkrevende analyser. Med disse automatiske funksjonene blir håndtering av nyvunne kompleksitet en mye enklere oppgave.

 

Datautvinning til rett tid

Økt kompleksitet i en supply chain fører ofte til en vanskeligere strøm av informasjon. Flere SKUs betyr ofte en nødvendighet for å samle data fra en rekke ulike kilder, noe som kan ta tid. Å ha de riktige beregningene er irrelevant uten en måte å sikre at de samsvarer med dagens realiteter. Innsyn i en supply chain blir også viktigere, samt oppdatert med den nyeste tilgjengelige informasjonen. Tradisjonell datautvinning fra eldre databaser kan bety mer arbeid for IT, rotete data, og en mangel på umiddelbar innsikt i gjeldende status for en supply chain. Ved hjelp av et business intelligence verktøy med avansert ETL evner automatiserer aggregeringsprosessen og fjerner byrden for IT. Dette gir muligheten til dashboards å reflektere nyere data i riktig format, noe som igjen vil føre til en smidig respons på en stadig skiftende supply chain.