Teknikker og verktøy for Business Intelligence utvikler seg og blir stadig mer effektive på å gi meningsfylte data for bedrifter som de kan ekstrapolere. En av de største hindrene er fortsatt å finne måter å ta komplekse data fra ulike kilder og bringe dem sammen og gjøre dem forståelige. De som utvikler Business Intelligence videre, fortsetter å finne nye metoder, og vi føler vi er i forkant her i Infotool Norge AS.

Med våre løsninger har vi hørt fra mange selskaper om hvordan det har hjulpet dem å konsolidere informasjon fra ulike kilder for enklere og mer raffinerte data. Når vi ser fremover til neste halvdel av 2016 og fremover, men vi kan se noen nye trender utvikler seg i BI-verdenen.

Mange av de ovennevnte trendene er på linje med våre egne oppgaver og mål. Disse trendene passer inn i filosofien om at alle data må organiseres på en måte som er lett å forstå. Jo mer forståelig det blir, jo flere bedrifter som din kan forstå hele bildet av hvordan du presterer. Enda viktigere er at du kan bedre forstå dine kunder.

Her er noen kommende BI- trender å se opp for, og hvordan du kan bruke Business Intelligence-løsninger Infotool til å få disse trendene til å fungere for deg.

 

Bedre styring av data

Information-management.com påpeker at bedre kontroll over BI er en trend å se opp for i de kommende årene. Dette fungerer på et psykologisk plan, så vel når du vurderer bekymringer for sikkerheten rundt å samle eller bruke data du samler inn. Bedre styring av all forretningsdata gir mer selvtillit for hele organisasjonen til å fritt bruke data for å finne svar på de mest kritiske bekymringene virksomheten har der og da.

 

Dataanalyse blir mer visuelt

Som en forlengelse av din forståelse av BI, så blir visuell dataanalyse en annen viktig trend for de neste årene. Vi lever absolutt i en visuell verden, og i en verden der vår tid er ekstrem dyrebar.

Du ønsker åpenbart å hente ut data på så lite tid som mulig for økt effektivitet. Bruk av visuell datanalyse gir deg et fullstendig bilde av hva som skjer i din bedrift uten å måtte gjøre ekstra kompliserte undersøkelser.

Infotool gir deg omfattende visuelle data, slik at du kan se på en side og analysere informasjon hentet fra en rekke databaser. Alt er konsolidert i lett-å-lese diagrammer og grafer.

 

Bedre integrasjon av data

Det å finne måter å samle data fra mange kilder blir eksponentielt bedre. I løpet av de kommende årene, kan du forvente å se selskaper hente mer data fra flere omfattende kilder og samle det til noe enkelt og forståelig med bedre verktøy.

Mange bedrifter arbeider mot bedre programvare som forbedrer BI. Med gode business intelligence-verktøy kan du enkelt ta data fra ulike databaser og kombinere det til noe svært nyttig. Dette er viktig hvis du har fusjonert med et annet selskap, og må legge til data fra nye kilder som for eksempel regneark og ulike databaser.

 

Avanserte analyser som er enklere å forstå

En viktig trend som vil utvikle seg videre i 2016 er at teknologien utvikler seg på en måte slik at personer som ikke er analytikere kan lese mer komplekse data og forstå det på en enkel måte. Det var en gang at du måtte ansette spesialiserte BI-eksperter for å forstå kompliserte data. Når du arbeider med BI i årene som kommer, så vil du begynne å se nye metoder hvor du kan se på en enkelt dashboard og lese tekniske data på måter som de fleste kan definerte og forstå.

Vi jobber hardt for å gjøre alt dette mulig med Infotool med en gang du begynner å bruke vår plattform. Som et resultat, vil du være i stand til å begynne å lage bedre visjoner for fremtiden for din bedrift og hvordan du tilnærmer deg dine kunder.