Er dette kjent problemstilling?

Du har flere forskjellige databaser du trenger å hente data fra. Disse databasene har ulik struktur og ikke samme dataformat. Kanskje du har noe data i en Oracle-database og andre i regneark som du og dine kollegaer oppdaterer manuelt.

Hvordan kan du få informasjonen fra disse to ulike kildene slik at informasjonen kan presenteres på sammenhengende, forståelig måte for toppledelsen, uten å bruke mange manuelle operasjoner? Det er derfor du trenger Business Intelligence-løsning som er skreddersydd for din virksomhet. I denne artikkelen vil jeg legge fram noen viktige begreper du trenger å vite når det gjelder å slå sammen ulike datakilder.

1. Konsolidering av data

Naturligvis ønsker du ikke å legge inn store datamengder manuelt. Kostnaden i form av arbeidstimer ville blitt for høy og ta for mye tid fra din og dine kollegaers daglig oppgaver. En Business intelligence-løsning derimot vil kunne metodisk analysere data i en rekke formater, konsolidere data og kombinere det i en enkel og visuell representasjon av dataen helt uten innsats fra din side. I utgangspunktet vil en slik løsning gjøre hele jobben for deg på en svært intelligent måte.

2. Innhenting av data

Selvfølgelig vil du ha behov for å kontrollere at alt du trenger er der, og enda viktigere, så må du kunne få tilgang til det du ønsker når du ønsker det. The Diver Solution omfatter DivePort Dashboard, et tilpasset, estetisk tiltalende brukergrensesnitt der du kan hente opp rapporter og eksportere data.

La oss si, for eksempel at du kombinerer data fra to avdelinger i din bedrift. En avdeling liker virkelig sine Excel-regneark, og det er derfor de har så mange av dem og lagrer så mye av sine data der. En annen avdeling foretrekker å bruke en mer skybasert løsning som viser og oppdaterer sine data på nettet i en nettleser. The Diver Solution kan ta disse dataene, innhente dem, og deretter sende ut data i samme format som begge avdelinger tar i bruk til vanlig.

3. Skreddersydde applikasjoner

Som en viktig del av brukervennligheten i programvaren, gjør The Diver Solution det mulig for bedrifter å skape skreddersydde applikasjoner, spesielt utformet i tråd med dine forretningsprosesser. Selvfølgelig må du vise dine data på forskjellige måter til forskjellige tider, og avhengig av hvem som trenger å få tilgang til informasjon.

Ved implementering av den nye programvaren, vil du og dine kollegaer dra nytte av denne muligheten til å raskt og effektivt utvikle de beste og mest brukbare programmene for alle sluttbrukere i din bedrift.

4. Tilpasset for din bedrift

Selvfølgelig er det ingen Business Intelligence-løsning som er 100% lik andre. Du må sørge for at dashbord og programmer du får levert er skreddersydd for din virksomhet. The Diver Solution er ikke en løsning som passer alle, men er likevel en løsning skapt både for fagfolk som kan gjøre jobben for deg samt at den er såpass enkel at du ikke trenger fagfolk hver gang du ønsker å gjøre en endring eller hente ut data.

En Business Intelligence-løsning som The Diver Solution gir analytikere og toppledere informasjonen, dataene, og de verktøyene de trenger for å lage skreddersydde applikasjoner som passer til virksomhetens behov.

Veien videre

Din bedrift stopper ikke opp når dataene er endelig konsolidert og implementert. Når du har alt på ett sted bør du holde dine data oppdatert i ett lettforståelige og sentralisert format. Den skreddersydde The Diver Solution vil også gi deg mulighet til å oppdatere dine data med pågående validering og korreksjon av data over tid. På denne måten vil du aldri igjen bli møtt med problemet med hva de skal gjøre med alle disse forskjellige datakildene. Stol på din nye Business Intelligence-programvare for å håndtere tunge manuelle prosesser helt automatisk!