Dekk og felg grossisten Starco Norge AS valgte å implementere et mobilt analyseverktøy med et mål om å forbedre salgsprosessen.
 
De fusjonerte selskapene Auto Grip AS, InterContact Norway AS, Nord Norsk Dekkimport AS, Terje Vold As og Scan Vest Dekk AS, som nå utgjør Starco, har blitt en av Norges største importør og grossist av dekk og felger. Starco tilbyr nå lokale grossistlagre med dekk og felg spredt rundt over hele Norge. Med et mål om å bli landets ledende og foretrukne leverandør, jobber Starco sine selgere mye ute i felten og tett med kundene sine. Det er derfor viktig for bedriften og deres medarbeidere å kontinuerlig oppdatere seg på nyheter og trender, samt status på kundene. Tidligere benyttet selskapet seg av et system som krevde mye innsikt og navigering for å få tak i informasjon. Dette tok mye tid for selgere og førte til at de ikke hadde oppdatert og relevant informasjon ut i kundemøter.

En felles plattform

Starco anskaffet en mobil løsning for business intelligence og informasjons distribusjon – DiveTab. Ved bruk av DiveTab skapte Starco en felles plattform for sine ansatte, som integrerer flere viktig salgselementer. De har tilgang til et dokument arkiv som inneholder blant annet kampanjer, prislister, produktark og instruksjonsvideoer. De har også integrert nettbutikken og ordre, som gjør det mulig å aksessere og legge inn ordre direkte ute i kundemøter. Når det kommer til business intelligence delen, har Starco tilgang til en rekke rapporter i den mobile løsningen, hvor de enkelt kan dykke ned til underliggende detaljer. Dette gjelder både standardiserte rapporter (laget av administrasjonen) og selvlagde rapporter – self-service (hver selger kan lage skreddersydde rapporter).

Økt produktivitet

Ved å benytte DiveTab, har Starco gitt sine ansatte rask og enkel tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å følge opp kunder og kjøpssyklus. Med tilgang til mobil BI i sanntid kan de være proaktive og handlingsorienterte, basert på oppdaterte data. Sammen med et enkelt grensesnitt bruker dermed Starco mindre tid på systemer og mer tid på salg og kundeoppfølging, som igjen har ført til en økt produktivitet.
Starco har også fokus på data management, og DiveTab bidrar til kvalitetssikring på dette området. DiveTab benytter den nyeste teknologien for å levere rask tilgang og fremragende prosessytelse. Alle forholder seg til en sannhet med faktiske og kvalitetssikre data.

Effektiv distribusjon av informasjon

I bedrifter med mange avdelinger spredt rundt i landet og hvor mange selgere er ute i felten, er det viktig å ha en mobil digital plattform for effektiv distribusjon av informasjon. Starco understreker at digitale verktøy skal støtte opp under salgsprosessen og fjerne tidstyver. Ved å ta i bruk DiveTab, har Starco tilgang til oppdatert og relevant informasjon, samt effektiv og hurtig rapportering.
Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)