Surveys. Asian groups are brainstorming, working in the office, reviewing lessons, doing homework in the university, group concept.Denk je aan data en analytics, dan denk je waarschijnlijk aan cijfers. Toch gaat het niet alleen om getallen, zeker in het hoger onderwijs. Naast kwantitatieve informatie als tentamenuitslagen, lesgeld, percentages en berekeningen, is er ook kwalitatieve informatie beschikbaar.

Minstens even waardevol als cijfers en aantallen, is de informatie die rechtstreeks van de studenten komt. Bijvoorbeeld over hoe zij hun studie ervaren. Veel organisaties vinden het lastig om zulke informatie te meten. Anderen hebben er een goede manier voor gevonden: je vraagt het ze gewoon.

Data gebruiken uit de vragenlijsten van de studentenwerving

Er zijn onderwijsinstellingen die weliswaar de juiste vragen stellen, maar de antwoorden toch verkeerd gebruiken. Recent onderzoek toont aan dat bijna 90 procent van de aankomende studenten waarde hecht aan gepersonaliseerd contact. Zoveel waarde zelfs dat het hun studiekeuze beïnvloedt. Uit het onderzoek blijkt dat slechte communicatie een dealbreaker is voor ongeveer de helft van de studenten die zich bij meerdere studies hadden ingeschreven. Toch nam amper de helft van de instellingen de moeite om een gepersonaliseerde reactie te geven op een aanmelding waarbij de student iets over de gewenste vakken meldde. De reacties werden zelfs nog minder persoonlijk naar aankomende studenten die bij hun aanmelding iets schreven over carrièreplannen of over hun afgelopen school-activiteiten. Weinig instellingen kwamen op deze onderwerpen terug om de student te overtuigen om voor hen te kiezen.

Of een student een vervolgopleiding kiest bij jouw instelling of bij die van een ander, hangt meestal af van kleine dingen. Als jouw instelling handig gebruikmaakt van de schaarse informatie die de student toch al met je deelt, kun je het verschil maken. Met een gepersonaliseerde reactie kan je je onderscheiden van mogelijke concurrenten.

Enquête als first contact

Bij Southern Connecticut State University, vullen studenten al tijdens de open dag een vragenlijst in. Het is voor de meesten het eerste contactmoment met de school. In de enquête wordt hen gevraagd of er zaken zijn, waardoor ze zouden afzien van definitieve inschrijving. Met de antwoorden weet de universiteit precies waarop ze moet letten om studenten te behouden (retentie). Bevat de lijst antwoorden die duiden op twijfel bij de student, dan wordt deze doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. Die kan vervolgens direct actie ondernemen.

Vragenlijsten verbeteren het contact met alumni

Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat 95 procent van de onderwijsinstellingen verwacht beter contact met alumni te kunnen hebben indien ze over meer gegevens beschikken. Dit lijkt logisch. Veel ondervraagde alumni geven namelijk aan dat ze regelmatig worden gevraagd te doneren aan iets wat niet aansluit bij hun persoonlijke interesse. Ze zouden eerder doneren als ze weten dat hun geld naar programma’s gaat die hen na aan het hart liggen.

Het is data-analisten van SCSU gelukt om in de datatrends te herkennen die de mate van succes van de student tonen. De inzichten helpen zowel de besturen als de studenten om te focussen op de zaken waar ze invloed op hebben en niet op de zaken waaraan ze niets kunnen veranderen (zoals ervaringen op de middelbare school).

Er is geen tekort aan data op welk gebied dan ook in het onderwijs. Het gaat erom wat de instelling met al deze gegevens doet. Het kan bepalend zijn in de studiekeuze voor de studenten, voor hun ervaring tijdens de studie en hoe alumni terugkijken op hun studietijd. Studenten die hun opleiding enthousiast hebben doorlopen, zijn na afstuderen eerder bereid te doneren.

Er is geen data-analist nodig om te door te hebben dat dát waardevol is.

Gerelateerde artikelen:

John Sucich