Measure Factory

Measure Factory automatiseert een voorgedefinieerde set van business-rules en het proces om deze regels overal in uw bedrijf uit te kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat iedereen met één versie van de waarheid werkt, waardoor data-trust en efficiëntie verbeterd worden.

Is Measure Factory de juiste oplossing voor uw data governance?

+

Komt u obstakels tegen bij het integreren van data van cross-functionele silo’s in omvangrijke business analytics?

Moet u kunnen vertrouwen op uw data om kritische beslissingen te kunnen nemen die data-driven en op feiten gebaseerd zijn?

f

Wilt u consistente cijfers en indicatoren met definities die zijn goedgekeurd door vakexperts en stakeholders?

l

Moet u business rules toepassen in de gehele onderneming om iedereen op één lijn te krijgen?

Measure Factory levert één versie van de waarheid

Ondernemingen hebben vaak moeite met het behouden van consistente datadefinities tussen verschillende afdelingen en locaties. Dit leidt tot bemoeilijkte besluitvorming, omdat u en uw collega’s meer tijd besteden aan discussies over de validiteit van de data in plaats van de betekenis van die data. Measure Factory lost tegenstrijdigheden tussen datadefinities op door business rules en andere metadata consequent toe te passen in databronnen. Dit zorgt voor integriteit en standaardisatie van de data, wat leidt tot meer vertrouwen in de data.

Acute ALOS measure definition

References, time frame, more details, definition, business rules

Consistentie zorgt voor duidelijkheid

Measure Factory zorgt ervoor dat dezelfde definitie van een regel wordt toegepast, telkens wanneer die regel wordt toegepast. De business-rule wordt gestandaardiseerd vanuit elke bron waar de data uitgehaald wordt. De regel moet één keer gedefinieerd worden, waarna het automatisch hergebruikt kan worden. Gebruikers werken nu niet alleen met data die zijn opgebouwd met behulp van consistente en gevalideerde business rules, maar hebben ook beter inzicht in waar de cijfers daadwerkelijk voor staan.

Samenwerking is essentieel voor data governance

Men moet de gebruikte busines-rules begrijpen en waarom ze op die manier zijn gedefinieerd. Collaboration zorgt ervoor dat teamleden allemaal op één lijn zitten en vetrouwen hebben in de data. Daarom is samenwerking een integraal onderdeel van de data governance van Measure Factory. Tijdens het aanmaken van een business-rule, creëert Measure Factory automatisch een raamwerk voor leden van het team om aan bij te dragen.

Measure Factory collaboration

Laat de Measure Factory voor u werken