Jeugdgezondheidszorg

Monitoring binnen de JGZ

De JGZ monitort alle kinderen die in Nederland wonen, geeft voorlichting aan ouders en signaleert waar meer zorg gewenst is. De gegevens van de consulten worden vastgelegd in het digitale dossier van ieder kind. Per JGZ-organisatie vormen de digitale dossiers een waardevolle bron van informatie over de gezondheid en het welzijn van alle kinderen in een gemeente of regio. Met onze krachtige tool Diver krijgen JGZ-organisaties inzicht in de actuele stand van zaken. Wat is bijvoorbeeld het bereik per gemeente of per locatie? Diver maakt het inzichtelijk!

Teamdashboards

Ieder JGZ-team kan inloggen op het eigen Diver-dashboard en zien hoe het team ervoor staat. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van andere teams die als benchmark fungeren. Hoeveel kinderen krijgen borstvoeding en hoe verhoudt dit zich tot andere wijken van de gemeente? Wat is het effect van een nieuwe interventie op overgewicht? Hoe doen we het dit jaar vergeleken met vorig jaar? Zijn er meer of minder doorverwijzingen? Het teamdashboard toont een visuele weergave van de cijfers. Het dashboard is naar wens ingericht. De speerpunten van de eigen organisatie vormen de leidraad. Continu inzicht leidt tot samen reflecteren op het verbeteren van de kwaliteit.

Managementrapportages

Het management wil gedurende het jaar volgen of de organisatie voldoet aan de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de gemeenten. Hiervoor zijn dashboards en rapportages beschikbaar. De cijfers zijn altijd actueel. Met dit inzicht kunnen processen bijtijds bijgesteld worden. Gemeenten kunnen ook een dashboard krijgen waarin zij de stand van zaken monitoren. Dit vormt de basis van het gesprek tussen de gemeente en de JGZ-uitvoerder. In een handomdraai worden aanvullende rapportages gegenereerd voor verantwoording richting gemeente of inspectie.

Capaciteitsplanning

Het plannen van personeel en activiteiten in de JGZ is complex. Er zijn veel rekenregels waar rekening mee moet worden gehouden. Met Diver worden alle variabelen vanuit de bron gekoppeld. In Diver hoeft een planner geen gegevens handmatig over te nemen. De capaciteitsbegroting kan continu aangepast worden aan veranderingen zoals langdurig verlof of wijzigingen in een team. Het is zichtbaar wat de achterstanden zijn en welke locatie met overcapaciteit voor vervangers kan zorgen. Door middel van forecasting is er vroegtijdig inzicht of extra personeel nodig is. Diver draagt bij aan een grotere efficiency in personeelsinzet.

Succesfactor

Wij kennen de sector van de JGZ goed. Uw organisatie bepaalt zelf de mate van ondersteuning die gewenst is bij het inrichten van oplossingen; van zelfredzaam tot volledige outsourcing. Wij hebben oog voor uw unieke behoefte en context.

Interesse?

Neem dan contact op met Diederick Gerritsen voor meer informatie.

Diederick Gerritsen

E: [email protected]
T: 06-528 91 864

Ga direct naar:

‘Met Diver krijgen we zowel inhoudelijke, procesmatige als organisatorische zaken boven water. De teams kunnen de dashboards op elk moment raadplegen voor actuele inzichten. Het liefst zou ik er nog veel meer mee willen werken.’

Riemke Rip
stafarts bij JGZ Kennemerland

Diver voor epidemiologen

Diver biedt epidemiologen een handzame tool om complexe correlaties te maken en vergaande analyses uit te voeren. Daarbij kunnen er datasets gegenereerd worden die direct kunnen worden ingelezen in SPSS.

VVE-monitor

De JGZ signaleert doelgroepkinderen en verwijst ze door naar voor- en vroegschoolse educatie. Maar hoe zorgt u ervoor dat er tijdens het toeleidingsproces geen kinderen tussen wal en schip vallen? Met onze VVE-monitor houdt u het in de gaten.

Open de brochure

DD-JGZ

Wij hebben ruime ervaring met het ontsluiten van data uit Digitale Dossiers JGZ, zoals Kidos, MLCAS en KD+.