Student success. bottom view of happy multicultural graduates with diplomas throwing caps up with blue sky on background.

In ons vorige blog stonden we stil bij de tien meest voorkomende zorgen bij IT. Het Amerikaanse EDUCAUSE publiceert zo’n lijst altijd rond zijn jaarlijkse conferentie. Kortgeleden vond het event weer plaats. Er was er een interessante paneldiscussie, waarbij de sprekers een verband legden tussen diverse onderwerpen van de Top 10-lijst.

EDUCAUSE Center for Analysis and Research onderzocht hoe Amerikaanse instellingen voor hoger en universitair onderwijs data en analytics inzetten om studenten succesvoller te maken. Voor het onderzoek werkte de organisatie nauw samen met de Association for Institutional Research en NASPA-Student Affairs Administrators in Higher Education. Hoewel het thema “succes van de student” op nummer twee van de Top 10-lijst prijkt, gaan het rapport en de paneldiscussie ook in op de andere onderwerpen.

Samenwerking

Het meest recente onderzoek richt zich vooral op Research, Studentenzaken en Informatietechnologie, drie afdelingen die betrokken zijn bij strategievorming met behulp van data in het hoger onderwijs. IT-professionals en researchers ontwikkelen modellen, verzamelen data en beheren, interpreteren en analyseren ze. Medewerkers van Studentenzaken ontwikkelen interventies en voeren ze uit. Ze werken met een systeem dat vroegtijdig signaleert als een student onderpresteert en gebaat is bij proactieve interventie. De drie afdelingen functioneren onafhankelijk van elkaar, maar werken op het gebied van datastrategie meestal samen. In veel organisaties zou deze samenwerking echter veel intensiever moeten. Volgens de deelnemende instellingen is er meer personeel nodig voor rapportage en beheer van de analytics.

Betekenisvolle data vinden

Er blijken grote verschillen te zitten in de wijze waarop instellingen systematisch data vergaren, integreren en inzetten. Meestal gebruiken ze hiervoor gegevens uit hun studentinformatiesysteem, zoals gegevens over toelating, financieringshulp en colleges. Slechts een op de tien instellingen gebruikt op dezelfde manier systemen voor studievoortgang of huisvesting en nog minder vaak werken ze met data uit hun studentvolgsysteem (LMS).

Uit de paneldiscussie blijkt dat sommige scholen data verzamelen om het verzamelen, dus zonder enig achterliggend plan. Meestal ontberen ze personeel en training. Elke instelling, groot en klein, zou meer aandacht kunnen besteden aan training van hun bedrijfsbrede datastrategie. Organisaties zitten op een berg van data, maar weten meestal niet wat ze ermee aan moeten.

Aanbevelingen uit het rapport

Twee van de belangrijkste kernpunten uit het rapport gaan niet alleen over de bevindingen uit de enquête, maar raken ook de problemen in IT, genoemd in de top 10 van EDUCAUSE. De eerste aanbeveling is dat instellingen voorrang moeten geven aan het meten van studieresultaten. De Association for Institutional Research raadt aan om een chief data officer aan te stellen. Deze CDO is verantwoordelijk voor ondersteuning en coördinatie van alle op data gebaseerde activiteiten die helpen bij de besluitvorming. De tweede aanbeveling betreft de inzet van kwalitatieve data, bijvoorbeeld aan de hand van vraaggesprekken met studenten. Punten die tijdens zulke gesprekken boven tafel komen, vormen een welkome aanvulling op de informatie uit vragenlijsten.

De Top-10-lijst van EDUCAUSE bevat onderwerpen als ‘de student centraal’, digitale integratie, data enablement, datamanagement en –governance, en de CIO die maximale integratie nastreeft. Het rapport benoemd al deze thema’s. En dat is precies de manier waarop instellingen het werk van EDUCAUSE zouden moeten beschouwen. Als ze data echt willen inzetten om studenten succesvoller te maken (nummer 2 op de lijst), dan moeten alle andere aspecten van IT en data in de pas lopen in de richting van dat doel.

Gerelateerde artikelen

John Sucich