Simulering: Modellering av årsak og effekt for kraftfull prediktiv analyse

Det er to hovedmetoder for å implementere prediktiv analyse: mønstergjenkjenning og simulering.

Last ned eBok om simulering

Kunstig intelligens og maskinlære har fått mye fokus i ulike bransjer. Mønstergjenkjenning er kanskje den mest vanligste tilnærmingen, mens simulering er et annet, mer menneskelig alternativ. Simulering er en kraftfull tilnærming for å forstå årsakene til forretningsproblemer, forutsi fremtidige trender, og anbefale optimale beslutninger. Denne eBoken forklarer simulering – hvor det kommer fra, hvordan det vil utvikle seg, 5 stadier for å utvikle en simulering – og viktigst, hvordan utnytte store datamengder til å gi handlekraftig prediksjoner.