Infotool Data AB

Located in Sweden

Company Profile

Infotool tillhandahåller användarvänliga och kostnadseffektiva systemlösningar för beslutsstöd, planering och service management. Våra lösningar ger dig möjlighet att planera, analysera och kontrollera verksamheten, vilket hjälper dig att fatta bättre beslut och uppnå dina affärsmål samt öka lönsamheten.

Website: www.infotool.se

Sweden

Infotool Data AB
Birger Jarlsgatan 33
Se-102 41 Stockholm Sweden

Contact

Name: Per Nyberg
Email: [email protected]
Telephone: +46 8 753 4980
Fax: +46 8 753 3623