Coppa OK Benchmark

In 2012 is onze partner Coppa gestart met de OK Benchmark voor perifere, algemene en topklinische ziekenhuizen. Het doel is het creëren van een sturingsinstrument om de doelmatigheid van het operatiecentrum binnen een ziekenhuis te optimaliseren. Door inzicht in de prestaties te geven is het mogelijk verbetertrajecten in te zetten om de planning en realisatie van OK-sessies te optimaliseren. Deze benchmark is niet alleen bedoeld om de deelnemers een spiegel voor te houden, maar probeert vooral concrete handvatten te geven om verbetertrajecten succesvol uit te voeren.

Het systeem draait op Diver Platform software en werkt in drie stappen:

  1. Data Verzamelen. Deelnemers leveren periodiek (bij voorkeur per kwartaal) de relevante OK-data aan waarmee de benchmark aangevuld wordt met de meeste recente prestaties.
  2. Data Samenvoegen. De OK-data wordt samengevoegd en er worden business rules op toegepast. Hierdoor wordt de juiste data met elkaar gecombineerd.
  3. Informatie Presenteren. Na verwerking kan dit dan direct in de online benchmark-base worden ingezien. Binnen de benchmark wordt een automatische analyse uitgevoerd op de aangeleverde data die voor de deelnemers in beknopte rapportagevorm is uitgewerkt inclusief toelichting.

Meer informatie over onze producten?

Lees meer over:

Downloads

Geinteresseerd in de gedetailleerde technische werking van onze producten? Of juist op zoek naar praktische informatie voor een afgewogen keuze? In de Downloadssectie hebben we alle informatie overzichtelijk verzamelt.
Naar Downloads