Wetenschappelijke publicatie door medewerker Dimensional Insight Netherlands

Leiden, 10 juli 2016 – Dimensional Insight werknemer dr. ir. Steven Wink heeft in het gerenommeerde tijdschrift ‘Archives of Toxicology’ gepubliceerd.

In dit onderzoek is ‘big data’ verzameld van de signaaltransductie netwerken van levercellen na blootstelling aan verschillende medicijnen. Deze medicijnen zijn bekend als ofwel ‘veilig’ of ‘onveilig’. De patronen in de signaaltransductie netwerken specifiek voor ‘onveilige’ medicijnen konden zo in kaart worden gebracht. Het visualiseren van bepaalde eiwitten door middel van ‘tags’ met fluorescerende eigenschappen maakte het mogelijk de signaal routes te visualiseren. De experimenten zijn middels gerobotiseerde grijparmen uitgevoerd en de data is vergaard met behulp van geautomatiseerde microscopen.  Door deze ‘high throughput’ experimenten kon genoeg data vergaard worden om voldoende statistisch onderscheidingsvermogen te generen om met predictiemodellen cruciale signaalnetwerken specifiek voor ‘onveilige’ medicijnen te identificeren.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 088 514 8800

U kunt ook een bericht achterlaten