ISO 27001 en NEN 7510 behaald door Dimensional Insight

Leiden, 19 juli 2018 – Erg trots is Dimensional Insight op het behalen van de certificaten ISO27001:2013 en NEN7510:2017. Het is nog maar een jaar geleden dat Dimensional Insight besloot om de grote stap te wagen en zich te gaan certificeren in deze belangrijke standaarden in informatiebeveiliging.

Interessante reis

Met de steeds grotere maatschappelijke focus op privacy en data-veiligheid en de toen nog op handen zijnde AVG- was certificering een zeer logische keuze. In het najaar van 2017 werden de eerste concrete stappen in die richting gezet.
“Het was een interessante reis waarin we veel over onszelf geleerd hebben en waarin we, ook niet onbelangrijk, ook heel veel plezier hebben gehad met elkaar”, zegt Peter Vos, directeur van Dimensional Insight. “We hadden onze informatie- en databeveiliging al goed voor elkaar en hebben dat het afgelopen jaar vooral geformaliseerd en gedocumenteerd. Daarnaast hebben we veel bestaande processen inzichtelijk gemaakt en gestroomlijnd.”

De certificaten

ISO27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.
Het ISO27001-certificaat wordt uitgegeven door geregistreerde bedrijven die een audit conform de norm uitvoeren. Aan de hand van ISO/IEC 27001-certificering toont Dimensional Insight aan dat het Information Security Management Systeem voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.
De NEN7510 is een vergelijkbare norm voor de zorg. Hierin worden met name aanvullende eisen gesteld rondom gezondheidsinformatie. De NEN7510 is bedoeld voor zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie.
De certificering geldt voor de hosting diensten, Business Intelligence consulting en Software Development. Daarmee worden alle diensten die Dimensional Insight haar klanten biedt onder certificering geleverd.

Focus op beveiliging

Informatiebeveiliging heeft bij Dimensional Insight altijd al de aandacht gehad. Het afgelopen jaar is deze focus geformaliseerd in een informatiebeveiligingsmanagementsysteem waarbij informatiebeveiliging procesmatig wordt benaderd en voortdurend verbeterd. Hierbij is voor de systemen waarin gezondheidsinformatie wordt verwerkt extra aandacht geschonken aan de implementatie van de zorgspecifieke maatregelen uit de NEN7510.
“Met deze certificering kunnen wij onafhankelijk bewijzen dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben. De geformaliseerde procedures houden ons alert en kritisch op wat we in de toekomst nog beter zouden kunnen doen. Informatiebeveiliging is namelijk niet ons doel, maar een middel om onze klant de best mogelijke service te geven. Deze certificering laat zien dat onze klanten op ons kunnen bouwen.”

Neem contact met ons op

Via het contactformulier