Afgelopen zondag was de laatste dag van de Olympische Spelen, vanmiddag worden de sporters gehuldigd in Amsterdam en morgen in de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag. Op de valreep haalde #TeamNL nog één medaille zondag: Bokster Nouchka Fontein schreef historie met de eerste Nederlandse boksmedaille sinds 1992 en de allereerste boksmedaille voor een vrouw ooit: een geweldige zilveren medaille dus, die het totaal aantal medailles op 19 bracht. Maar hoe doet Nederland het met dat aantal ten opzichte van andere landen? Vandaag de laatste update.

Eerder schreef ik dit blog over de verhouding medailles en inwoneraantal, in dit blog gaf ik een update en in dit blog gaf ik naast een update ook een overzicht waarin de EU gegroepeerd werd.

Eerst maar eens kijken naar Nederland, hoe doen we het in de medaillespiegel?

Medaillespiegel Olympische Spelen 2016

Medaillespiegel Olympische Spelen 2016

Nederland is de laatste dagen van de Spelen wat afgezakt en is geeindigd op de 11e plaats met 8 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen medailles. China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten bezetten de Top 3. Buurland België vinden we, buiten dit overzicht, terug op plaats 35. De vraag is net als vorige keren: hoe goed doen deze landen het ten opzichte van het aantal inwoners?

Inwoners per medaille op de Olympische Spelen 2016 (Top 26)

In dit overzicht vinden we Nederland op de 16e plaats. Groot-Brittannië vinden we op de 19e plaats: niet ver achter Nederland. De Verenigde Staten en China zijn nergens te bekennen in dit overzicht van de 26 beste landen: We vinden hen terug op de respectievelijke plaatsen 42 en 75 (van de 85 landen die een minstens één medaille hebben gewonnen).

En nu kijkend naar de EU, en dit is voor diegenen die de vorige updates hebben gelezen geen verassing: de EU staat nog steeds met stip bovenaan:

Medaillespiegel Olympische Spelen 2016 met de landen van de EU gegroepeerd

Medaillespiegel Olympische Spelen 2016 met de landen van de EU gegroepeerd (top 26)

Zelfs als de Brexit door gaat, zoals verwacht, en we de medailles van TeamGB niet meer zouden meetellen bij de EU zou het aantal medailles nog uitkomen op 258: ruim twee keer zoveel als de koploper in de reguliere medaillespiegel (de Verenigde Staten). Hoe zit het bij de EU dan met de verhouding inwoners / medailles?

Inwoners / Medaille EU gegroepeerd

Inwoners per medaille op de Olympische Spelen 2016 met de landen van de EU gegroepeerd (top 26)

In dit overzicht vinden we de EU terug op de 18e plek, met een score die ongeveer hetzelfde is aan Canada.

Medailles per Continent

Om deze blogserie af te sluiten kijken we nog naar hoe de verschillende continenten het hebben gedaan deze Olympische Spelen:

Het aantal inwoners per medaille op de Olympische Spelen 2016, met de landen gegroepeerd naar continent

Het aantal inwoners per medaille op de Olympische Spelen 2016, met de landen gegroepeerd naar continent

De data voor dit overzicht komt van worlddata.info (zoals alle geografische data uit deze blogserie), maar de indeling van de wereld in continenten is bediscussieerbaar: Oceanie en Australie zouden als één continent gezien kunnen worden en Midden-Amerika kan verdeeld worden over Noord- en Zuid-Amerika. Voor dit overzicht maakt dat echter weinig uit: We zien dat Europa veruit het meest succesvol is, gevolgd door Azië en daarop gevolgd door Noord-Amerika (al dan niet samengenomen met Midden-Amerika of zelfs Zuid-Amerika). Australie en Oceanie doen het (samen of apart) het best als we kijken naar de verhouding inwoners / medailles, gevolgd door Europa dat voor elke 1,7 miljoen inwoners één medaille mee naar huis neemt.

Conclusie: Nederland heeft het ten opzichte van het aantal inwoners heel redelijk gedaan, de vraag is of de doelstelling van Nederland om bij de top 10 te horen in de medaillespiegel realistisch is: daar lijkt het, gezien de gedane analyses niet op. Het aantal inwoners van een land lijkt erg bepalend voor het aantal medailles dat gehaald wordt, ook al zijn de kleine landen veel efficienter dan grote landen. Ter indicatie: gemiddeld hebben de landen in de top 10 230 miljoen inwoners, met China (1,3 miljard) als grote uitschieter en Australie (22 miljoen) als laagvlieger: