Digitaal “VVE toeleidingsproces” geeft helder en up-to-date inzicht.

Leiden, 15 mei 2015 – Een goed Voor- en Vroegschools Educatie-programma is van groot belang. Iedereen die in het onderwijs werkt, weet dat taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk moeten worden aangepakt. Een goed VVE programma zorgt ervoor dat de kansen van kinderen met een achterstand vergroot worden.

Vanuit die motivatie heeft Dimensional Insight, softwarebedrijf en specialist op het gebied van Business Intelligence in de Jeugdgezondheidszorg, in opdracht van de gemeente Haarlem, de afgelopen maanden samen met  JGZ Kennemerland hard gewerkt aan de VVE-toeleidingsmonitor: een tool waarmee het toeleidingsproces van kinderen in de VVE-doelgroep makkelijker wordt en (online) volledig gevolgd kan worden.

Op dit moment blijkt het systeem van signalering, verwijzing, terugkoppeling en toeleiding naar VVE bij de meeste gemeenten niet waterdicht. Zoals in de tussenrapportage VVE van de onderwijsinspectie staat “hebben niet alle gemeenten hun non-bereik voldoende in beeld. Het is daardoor nog onvoldoende duidelijk hoeveel peuters die dat nodig hebben daadwerkelijk op de VVE-plekken zitten.”

Met de “VVE-toeleidingsmonitor”:

  • Heeft de gemeente altijd inzicht in hoeveel kinderen er in aanmerking komen voor VVE, hoeveel kinderen in het proces zitten om VVE te krijgen en hoeveel er geplaatst zijn.
  • Heeft de JGZ altijd inzicht in welke kinderen door hen nog aangeboden moeten worden aan een VVE aanbieder en welke kinderen uiteindelijk toch niet geplaatst worden.
  • Heeft De VVE aanbieder altijd inzicht in welke kinderen aan hen zijn aangeboden en of er al contact met de ouders is opgenomen en welke kinderen uiteindelijk zijn ingeschreven.

Door de “VVE-toeleidingsmonitor”:

  • Kunnen interventies sneller en doeltreffender worden ingezet
  • Wordt het communicatieproces tussen JGZ en VVE-aanbieder makkelijker
  • Worden er geen kinderen die voor VVE zijn aangemerkt vergeten.

Dit systeem ondersteunt ook aanbiedingen bij meerdere VVE-aanbieders tegelijk en voorkomt dubbeltellingen.

 

vve-proces

Eén centraal systeem met verschillende invalshoeken en diverse autorisatie-mogelijkheden, waardoor niet iedere gebruiker automatisch alle informatie te zien krijgt, maar alleen die informatie die hij of zij nodig heeft voor zijn of haar werkzaamheden. En nu eens geen systeem dat naast alle andere systemen ingevuld en bijgehouden moet worden, maar een systeem dat diverse lastige of onhandige formulieren vervangt.

Neem voor meer informatie contact op met Dimensional Insight via het contactformulier of bel 088-5148800.

 

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 088 514 8800

U kunt ook een bericht achterlaten