VVE Toeleidingsmonitor

 

Uw organisatie houdt zich bezig met het toeleidingsproces van kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Het programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zorgt dat de kansen van deze kinderen verbeteren. Aan de gemeente de taak om alle kinderen die voor VVE in aanmerking komen, ook daadwerkelijk te benaderen. Helaas is het proces van signalering, verwijzing, terugkoppeling en toeleiding naar VVE bij de meeste gemeenten niet sluitend.

Waarom betere monitoring?

Om het proces beter te stroomlijnen ontwikkelde Dimensional Insight de VVE Toeleidingsmonitor. We deden dit samen met JGZ Kennemerland in opdracht van gemeente Haarlem. De tool vereenvoudigt het toeleidingsproces van kinderen in de VVE-doelgroep en maakt het mogelijk om dit online volledig te volgen.

De VVE Toeleidingsmonitor biedt grote voordelen voor alle belanghebbenden in het proces. Zo kunnen de JGZ-instellingen sneller en doeltreffender interventies doen en vergemakkelijkt de communicatie tussen JGZ en aanbieders van de voor- en vroegschoolse educatie. De grootste winst is echter voor het kind. De tool zorgt ervoor dat geen enkel kind met een VVE-indicatie over het hoofd wordt gezien.

De VVE Toeleidingsmonitor is één centraal systeem met verschillende invalshoeken en diverse autorisatie-mogelijkheden. Daardoor krijgt niet elke gebruiker automatisch alle informatie te zien.

    • De gemeente krijgt inzicht in het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor VVE, hoeveel kinderen in het proces zitten om VVE te krijgen en hoeveel er zijn geplaatst.
    • De JGZ krijgt inzicht in welke kinderen de instelling moet aanbieden bij een VVE-organisatie, welke kinderen niet zijn geplaatst en welke dus wellicht een nieuwe interventie behoeven.
    • De VVE-aanbieder krijgt inzicht in welke kinderen zijn aangeboden, of er al contact met de ouders is opgenomen en welke kinderen uiteindelijk zijn ingeschreven.

Kom meer te weten

Lees hier meer over de werking van Diver Platform.

Downloads

Geïnteresseerd in de gedetailleerde technische werking van onze producten? Of juist op zoek naar praktische informatie voor een afgewogen keuze? In de Downloadssectie hebben we alle informatie overzichtelijk verzameld.

schedule-demo-button
schedule-demo-button
“De belangrijkste voordelen van de Diver Platform zijn de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid van de data en een goede beheermogelijkheid van het systeem.”

Ineke Meinders
Coördinator informatievoorziening,
Nij Smellinghe

schedule-demo-button