VVE Monitor

Eenvoudig altijd alle VVE kinderen in beeld

Uw organisatie houdt zich bezig met het toeleidingsproces van kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Het programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zorgt dat de kansen van deze kinderen verbeteren. Aan de gemeente de taak om alle kinderen die voor VVE in aanmerking komen, ook daadwerkelijk te benaderen. Helaas is het proces van signalering, verwijzing, terugkoppeling en toeleiding naar VVE bij de meeste gemeenten niet sluitend.

U wilt graag actuele en kloppende cijfers om te voorkomen dat doelgroepkinderen tussen wal en schip vallen en om te kunnen sturen op beleid. Dat kan!

Dimensional Insight biedt de VVE Monitor aan, een digitaal systeem wat ervoor zorgt dat elk doelgroepkind te allen tijde in beeld is, vanaf het moment van indicering door de GGD tot en met deelname aan VE bij een kinderopvangaanbieder. Daarnaast is inzichtelijk vanaf welk moment een ouder niet overgaat tot afname van VE en wat de reden daarvan is.

Screenshots van de VVE Monitor

Klik om te vergroten
“ Door de VVE-monitor is het proces van indicering tot plaatsing transparant gemaakt. Interventies worden nu meer gezamenlijk en gericht ingezet om het bereik te verhogen.”
Marianne Eimers - de Lange

Stedelijk Coördinator, VVE Haarlem

“Door het gebruik van de VVE-monitor is de toewijzing en toeleiding van een ve-kind volledig gedigitaliseerd. Hiermee maken wij met elkaar (gemeente, voorschoolse aanbieder en JGZ)  een mooie professionaliserings-, efficiëntie-  & kwaliteitsslag in de toeleiding van de ve-kinderen naar een ve-voorziening.”
Ineke Groot – Mobron

Informatiespecialist, GGD Zaanstreek-Waterland

Eenvoudig altijd alle VVE kinderen in beeld

Met de online VVE Monitor wordt het proces van toeleiden en monitoren gedigitaliseerd. Naast het gedigitaliseerde toeleidingproces biedt de monitor dashboards & rapportages die de gemeenten, de VE-aanbieders en de GGD een actueel beeld geven. Het is een sluitend systeem en maakt afstemming een stuk eenvoudiger. U ziet geen enkel kind meer over het hoofd en daar draait het om!

Daarnaast zien alle partijen zien op elk moment dezelfde cijfers, het is AVG-proof en gebruiksvriendelijk.

Iedereen de juiste informatie

De JGZ-instelling

  • Actueel inzicht in welke doelgroep kinderen nog door hen voorgedragen moeten worden aan een VE-aanbieder
  • Welke kinderen geplaatst zijn
  • Welke kinderen niet (meer) geplaatst zijn en wellicht een nieuwe interventie behoeven

De Gemeente

  • Actueel inzicht in hoeveel kinderen uit de gemeente in aanmerking komen voor VVE
  • Hoeveel kinderen in het proces zitten om VVE te krijgen
  • Hoeveel kinderen er wel en niet zijn geplaatst

De VVE-aanbieder

  • Actueel inzicht in welke kinderen door de JGZ-instelling bij hen zijn voorgedragen
  • Of er al contact met de ouders is opgenomen
  • Welke kinderen zijn ingeschreven

VVE Webinar
21 en 28 oktober 2021

Schrijf je hier in voor de webinar

Naar aanmeldformulier

Download leaflet

Klik op de knop om de leaflet als pdf te openen

Open de brochure