Nieuwe inzichten voor de jeugdgezondheidszorg met BI tool Diver

“Het liefst zou ik er nog veel meer mee willen werken.”
– Riemke Rip, Stafarts JGZ Kennemerland.

JGZ Kennemerland

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland voert de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en de prenatale zorg uit.
  • De 140 medewerkers van de JGZ bedienen 16.000 kinderen verspreid over 14 vestigingen in 9 Noord-Hollandse gemeenten.

Uitdagingen

  • Management, Stafmedewerkers en planners hebben behoefte aan diverse statistische rapportages.
  • Er is zowel per team per wijk als per gemeente behoefte aan inzicht op het niveau boven het individu, zoals gezondheidsrisicos en ontwikkelingsachterstanden.
  • Binnen het VVE programma is er inzicht nodig in actuele cijfers en plaatsingsstatus per kind

De oplossing

  • Met Diver kunnen diverse medewerkers op hun eigen niveau toegang krijgen tot geagreggeerde inzichten gebaseerd op data uit de eigen systemen. Er hoeft niet meer voor ieder individueel verzoek een nieuwe rapportage gemaakt te worden.
  • Met Diver zijn diverse inhoudelijke zaken boven water te krijgen. Gezondheidstrends zijn vroegtijdig te herkennen en hierdoor zijn op tijd de juiste maatregelen te nemen.
  • Met de VVE- toeleidingsmonitor wordt het volledige plaatsingstraject van een kind dat in aanmerking komt voor Voor- en Vroegschoolse educatie gevolgd.

“Het contact met Dimensional Insight is heel inspirerend. De mensen zijn erg goed, creatief en meedenkend. Ze stellen veel vragen en vragen echt dóór. Je merkt dat ze zich proberen in te leven in onze organisatie. Ze willen helder krijgen welke oplossing wij zoeken en wat deze zou moeten kunnen.”
– Riemke Rip, Stafarts JGZ Kennemerland

Bekijk de gedetailleerde inhoud van de case

Download de Customer Case