Succesvol seminar voor Medische Labs

Leiden, 9 oktober 2017 – Op 28 september jongstleden vond het seminar “De reis van data naar informatie” plaats. Een seminar speciaal gericht op Medische Laboratoria en hun informatiebehoefte.

Presentaties
Op het seminar werd het podium gegeven aan een aantal enthousiaste sprekers uit de wereld van de Medische Labs. Een korte terugblik op de presentaties:

MIPS, ontwikkelaar van laboratoriumsoftware GLIMS, nam de bezoekers mee in de turbulente ontwikkelingen binnen de labwereld, waar momenteel veel fusies gaande zijn. MIPS gaf daarnaast een toelichting op de statistische mogelijkheden van GLIMS voor de dagelijkse monitoring van het labproces. Voor analysevragen die de langere termijn aangaan of (door fusie) meerdere systemen betreffen is MIPS een partnerschap aangegaan met Dimensional Insight. Zowel voor samenwerking tussen laboratoria als voor Business Intelligence is eenheid van taal tussen laboratoria (en verschillende systemen binnen laboratoria) een belangrijke basis.

Bas Grondhuis van Certe heeft de reis van data naar informatie van zijn organisatie geschetst. Daarbij werden veel tips en ervaringen gedeeld rond de implementatie van Business Intelligence (BI). De informatiebehoefte van Certe en de hobbels in de weg om aan die behoefte te voldoen leverden veel herkenning op binnen het publiek. Dat was ook merkbaar aan de vele vragen die werden gesteld. Bas Grondhuis gaf daarnaast ook inzicht in de interne vragen waarmee het BI-team te maken heeft, doordat er organisatiebreed steeds meer zicht komt op de mogelijkheden die men met Business Intelligence heeft. De grote variëteit aan resultaten die getoond werd, maakte het begrijpelijk dat dit bij Certe smaakt naar meer.

De presentatie van Douwe van Loon van het St Antonius gaf een doorkijkje naar wat beschikbare managementinformatie kan betekenen voor de sturing van een KCL binnen een ziekenhuis. Dat ook zonder de aanstelling van een voltallig BI-team, zoals bij Certe, met een overzichtelijk aantal rapportages en dashboards het gewenste resultaat bereikt kan worden. Een mooi voorbeeld was de bloedmonitor die in korte tijd met behulp van de consultants van Dimensional Insight is gebouwd. De ingebruikname van deze monitor heeft het KCL actueel inzicht in het bloedmanagement gegeven en een directe besparing van 1 fte opgeleverd.

Actieve Gebruikersgroep
Naast de krachtige software en persoonlijke dienstverlening kunnen laboratoria die met Diver werken rekenen op een actieve gebruikersgroep waar ontwikkelingen en wensen worden besproken. Labs nemen een kijkje bij elkaar in de keuken en werken samen aan nieuwe standaarden.

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 088 514 8800
U kunt ook een bericht achterlaten