360 graden Feedback

Binnen een organisatie worden beoordelingen vaak gedaan door leidinggevenden. Het kan echter voorkomen dat deze personen niet altijd een compleet beeld hebben van het functioneren van hun medewerkers. Om dit op te lossen, kan er gekozen worden om meerdere perspectieven te gebruiken als input van de beoordeling; dit wordt ook wel de zogenaamde 360 graden feedback genoemd. Deze aanpak kan bij een goede uitvoering voor zowel de medewerkers als de organisatie gunstiger uitpakken.

“De grootste uitdaging is onze mensen uit te leggen dat het leuk én zinvol is om eerlijke feedback te geven en krijgen. Over het systeem maak ik me geen zorgen, dat werkt gewoon goed”

Marjolein Schepel

HR-adviseur

Waar kan 360 graden feedback voor worden ingezet

  • Ontwikkelingen: Kandidaten geven zichzelf vaak een andere beoordeling dan de overige beoordelaars. De uitkomst van een 360 graden feedback project kan dus verrassend zijn, maar juist door deze openbaring worden werknemers gestimuleerd zichzelf met andere ogen te beschouwen.
  • Opleiding: Voor aanvang van een opleiding of training kan met 360 graden feedback bepaald worden aan welke scholing een medewerker behoefte heeft. Vervolgens kunt u er voor kiezen om een ontwikkelingstraject die samen met de kerncompetenties gemonitord kunnen worden.
  • Formele beoordeling: Het is ook mogelijk om 360 graden feedback te gebruiken als input voor formele personeelsbeoordeling, zoals bij beslissingen over salaris en promotie.

Met de Feedback Tool kunt u een groot deel van het competentiemanagement automatiseren. Dit kan zowel centraal als decentraal en volledig naar wens worden ingevuld. U beheert het gehele traject:
van competentieprofielen opstellen tot distributie van rapportages.

 

Signaleer dwarsverbanden om uw beleid verder te ontwikkelen

Met de feedbackrapportages in handen, kan in overleg met de leidinggevende actiepunten worden opgesteld om onderontwikkelde competenties te verbeteren en te werken aan verdere persoonlijke ontwikkeling en groei. Naast een optimale ondersteuning van persoonlijke ontwikkelingen, kunt u met periodieke evaluaties en competentiemanagement een completer inzicht in het personeel en de organisatie zelf verschaffen. Met behulp van de geaggregeerde rapportages kunnen ook afdelingen beoordeeld worden. Daarnaast bieden de rapportages u ook de mogelijkheid om naar de respondent-kenmerken te kijken; aan de hand hiervan kunt u de behoeftes van bijvoorbeeld verschillende leeftijdscategorieën binnen uw bedrijf identificeren en hier uw beleid op aanpassen.

Oneindige rapportagemogelijkheden

Gegevens worden niet uit zichzelf omgezet in bruikbare informatie. De resultaten van uw onderzoek kunnen vanuit de beheeromgeving worden gerapporteerd met uiteenlopende Business Intelligence applicaties zoals Diver Platform en statistieksoftware zoals SPSS. Ook kunt u er voor kiezen direct PDF rapportages te sturen naar de respondenten en de beheerder. Ook het exporteren naar bestandenformaten als Excel en Word is geen probleem. Ook kunnen wij uw gegevens automatisch beschikbaar stellen voor verdere verwerking in bijvoorbeeld Diver of andere applicaties.

Downloads

Geinteresseerd in de gedetailleerde technische werking van onze producten? Of juist op zoek naar praktische informatie voor een afgewogen keuze? In de Downloadssectie hebben we alle informatie overzichtelijk verzamelt.
Naar Downloads