Case Studies

Izore ontsluit en koppelt diverse systemen via BI-tool Diver

“Geaggregeerde procesinformatie uit Diver komt bijvoorbeeld bij influenza-epidemieën goed van pas. Met de dagoverzichten uit Diver kunnen we bepalen wanneer het nuttig is om een tweede run van influenzatests te draaien.”

Jan van Zeijl, arts-microbioloog bij Izore Centrum Infectieziekten Friesland

Izore

  • Izore Centrum Infectieziekten Friesland en Pathologie Friesland, afzonderlijke stichtingen die gebruik maken van dezelfde ondersteunende diensten
  • 120 medewerkers, waarvan 9 artsen-microbioloog en 2 moleculair biologen

Uitdagingen

  • toenemende complexiteit, informatiebehoefte en werkdruk

De oplossing

  • Diver voor business intelligence
“Diver vergemakkelijkt de ontsluiting van data uit het labinformatiesysteem. Ik beschik met Diver over actuele productiegegevens. Het stelt mij in staat om vanuit dezelfde bron verschillende overzichten en analyses te maken.”

– Folkert Dijkstra, manager Planning & Control bij Izore Centrum Infectieziekten Friesland

Bekijk de gedetailleerde inhoud van de case

Download de PDF