Nieuws

Recent onderzoek door Dimensional Insight laat zien dat meer dan de helft van de CIO’s in de gezondheidszorg niet veel vertrouwen heeft in hun data

Leiden, 20 november 2018 /PRNewswire/ — Dimensional Insight®, maker van het Diver Platform, een databeheer- en analyticsoplossing, kondigde vandaag de resultaten aan van een nieuw onderzoek naar vertrouwen in data binnen organisaties in de gezondheidszorg. Het bedrijf ondervroeg leden van een professionele organisatie voor CIO’s en andere senior leidinggevenden in de IT binnen de gezondheidszorg. In algemene zin waren er weinig organisaties die veel vertrouwen in hun data hadden, terwijl het niveau van zelfstandige toegang varieerde door de bedrijven heen. Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste organisaties in de gezondheidszorg van plan zijn meer geld te steken in het verbeteren van vertrouwen in data en zelfstandige toegang tot data.
In het onderzoek onder 85 CIO’s in de gezondheidszorg waren vier vragen opgenomen over klinische, financiële en operationele data binnen de organisatie:

  • Hoe zou u de vertrouwensindex in data binnen uw verschillende gebruikersgroepen beoordelen, op een schaal van 1-10, waarbij 10 de hoogste score is? De vertrouwensindex werd gedefinieerd als: in welke mate “gebruikers menen dat zij op de geleverde data kunnen vertrouwen bij het nemen van beslissingen.”
  • Welk percentage van uw gebruikers heeft volgens u de beschikking over zelfstandige toegang tot data bij het nemen van datagedreven beslissingen?
  • Bent u van plan uw investering in het verbeteren van vertrouwen op data te vergroten of te verkleinen?
  • Bent u van plan uw investering in analytics met zelfstandige toegang te vergroten of te verkleinen?
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van CIO’s veel vertrouwen in hun data heeft. Verdere bevindingen zijn onder andere dat:

  • 48% van de respondenten hun financiële data inschatten op een 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10. Het percentage antwoorden met “8 en hoger” was 40% voor klinisch en 36% voor operationeel.
  • Klinische gebruikers het minste beschikking hebben over zelfstandige toegang tot data bij het nemen van datagedreven besluiten. Meer dan de helft van de CIO’s geeft aan dat 30% of minder van hun klinische populatie zelfstandig datagedreven beslissingen kan nemen.
  • Ongeveer driekwart van de organisaties in de gezondheidszorg van plan is om investeringen te vergroten voor het verbeteren van vertrouwen in data en selfservice mogelijkheden.
Dit onderzoek laat zien dat organisaties in de gezondheidszorg nog veel werk te verrichten hebben bij het ontwikkelen van een sterk vertrouwen in hun data en zelfstandige toegang hiertoe. Het lijkt erop dat leidinggevenden zich bewust zijn van deze uitdagingen, en dat ze klaar zijn om middelen in te zetten voor het verbeteren van zowel vertrouwen als toegang.
“Betrouwbare data is belangrijker dan ooit, nu organisaties in de gezondheidszorg de overstap maken van een model waarbij betaald wordt voor dienstverlening naar op waarde gebaseerde zorg”, zei Fred Powers, president en CEO van Dimensional Insight. “Tijdens dit overgangsproces moeten organisaties in de gezondheidszorg investeringen, risico’s en wisselwerkingen afwegen tegen kwantitatieve, betrouwbare data. Dit soort datagedreven besluitvorming zal van essentieel belang zijn bij het vormgeven van initiatieven en belangrijke keuzes die noodzakelijk zijn bij op waarde gebaseerde zorg”.
Voor meer informatie kunt u hier de volledige onderzoeksresultaten lezen: Survey data trust [ENG]
Onderzoek toont aan dat bijna driekwart van de organisaties in de gezondheidszorg van plan is meer geld uit te geven om zowel vertrouwen in data als zelfstandige toegang te verbeteren.

Neem contact met ons op

Bekijk het overige nieuws